Sum-Of-The-Years’ Digits

  Sum-Of-The-Years' Digits là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sum-Of-The-Years' Digits - Definition Sum-Of-The-Years' Digits - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sum-Of-The-Năm chữ số
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán
  Ký hiệu/viết tắt SYD

  Định nghĩa - Khái niệm

  Sum-Of-The-Years' Digits là gì?

  Tổng số năm (SYD) là một phương pháp tăng tốc để tính khấu hao tài sản. Phương pháp này lấy tuổi thọ dự kiến của tài sản và cộng các chữ số lại với nhau cho mỗi năm; vì vậy nếu tài sản dự kiến sẽ tồn tại trong năm năm, tổng các chữ số của năm sẽ nhận được bằng cách cộng: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 để có tổng là 15. Sau đó, mỗi chữ số được chia cho tổng này cho xác định tỷ lệ phần trăm mà tài sản sẽ được khấu hao mỗi năm, bắt đầu với con số cao nhất trong năm.

  • Sum-Of-The-Years' Digits là Sum-Of-The-Năm chữ số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Sum-Of-The-Years' Digits nghĩa là Sum-Of-The-Năm chữ số.

  Khấu hao là một phương pháp phân bổ nguyên giá tài sản dùng để tính chi phí của tài sản vào chi phí cho từng thời kỳ dự kiến ​​thu được lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản đó. Tùy thuộc vào phân bổ chi phí hoặc tỷ lệ khấu hao đã chọn, chi phí khấu hao có thể thay đổi, tính thẳng hàng hay tăng nhanh trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

  Khấu hao nhanh sử dụng phương pháp tính phí giảm dần, bao gồm các chữ số tổng của năm (SYD), cung cấp chi phí khấu hao cao hơn trong những năm trước và chi phí khấu hao thấp hơn trong các giai đoạn sau. Theo phương pháp SYD, tỷ lệ phần trăm tỷ lệ khấu hao cho mỗi năm được tính bằng số năm trong vòng đời tài sản còn lại trong cùng một năm chia cho tổng thời gian còn lại của tài sản hàng năm qua vòng đời của tài sản. Khi tỷ lệ khấu hao giảm dần theo thời gian, thì chi phí khấu hao cũng vậy.

  Sẽ rất hợp lý khi sử dụng phương pháp khấu hao nhanh như phương pháp SYD khi một tài sản sẽ mất phần lớn giá trị khi bắt đầu thời hạn sử dụng.

  Definition: Sum-of-the-years'-digits (SYD) is an accelerated method for calculating an asset's depreciation. This method takes the asset's expected life and adds together the digits for each year; so if the asset was expected to last for five years, the sum of the years' digits would be obtained by adding: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 to get a total of 15. Each digit is then divided by this sum to determine the percentage by which the asset should be depreciated each year, starting with the highest number in year.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ như trường hợp của ô tô. Trong ví dụ năm năm, phương pháp SYD sẽ mang lại lịch khấu hao sau:

  Năm 1: 5/15 = 33%

  Năm 2: 4/15 = 27%

  Năm 3: 3/15 = 20%

  Năm 4: 2/15 = 13%

  Năm 5: 1/15 = 7%

  Tỷ lệ phần trăm cho tất cả những năm này sẽ lên đến 100%.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sum-Of-The-Years' Digits

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Sum-Of-The-Years' Digits là gì? (hay Sum-Of-The-Năm chữ số nghĩa là gì?) Định nghĩa Sum-Of-The-Years' Digits là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sum-Of-The-Years' Digits / Sum-Of-The-Năm chữ số. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây