Danh sách

Zombie Foreclosure

Zombie Foreclosure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Foreclosure/zombie Foreclosure trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Zero Liability Policy

Zero Liability Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Liability Policy/Chính sách zero Trách nhiệm trong Gian lận tài chính - Tài chính cá nhân

Defining a Zero-Lot-Line House

Defining a Zero-Lot-Line House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining a Zero-Lot-Line House/Xác định một Zero-lô-Line Nhà trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Zero Percent

Zero Percent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Percent/zero Percent trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero Capital Gains Rate

Zero Capital Gains Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Capital Gains Rate/Zero Capital Lãi Rate trong Thuế - Tài chính cá nhân

Zero-Floor Limit

Zero-Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Floor Limit/Zero-Tầng Giới hạn trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Young And Wealthy But Normal (YAWN)

Young And Wealthy But Normal (YAWN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Young And Wealthy But Normal (YAWN)/Young And giàu Nhưng bình thường (ngáp) trong Lập ngân sách & Tiết kiệm - Tài chính cá nhân

Wrongful Dishonor

Wrongful Dishonor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrongful Dishonor/ô danh sai trái trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Yacht Insurance

Yacht Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yacht Insurance/Bảo hiểm du thuyền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Working Class

Working Class là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Class/Lớp làm việc trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Worldwide Coverage

Worldwide Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Worldwide Coverage/Vùng phủ sóng trên toàn thế giới trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Withdrawal

Withdrawal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Withdrawal/Rút tiền trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Withdrawal Penalty

Withdrawal Penalty là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Withdrawal Penalty/rút Penalty trong Kế hoạch nghỉ hưu - Tài chính cá nhân

Wire Room

Wire Room là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wire Room/dây phòng trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Wholesale Banking

Wholesale Banking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Banking/Ngân hàng bán buôn trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Weekly Premium Insurance

Weekly Premium Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weekly Premium Insurance/Bảo hiểm cao cấp hàng tuần trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Water Rights

Water Rights là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Rights/Quyền nước trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Watercraft Insurance

Watercraft Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Watercraft Insurance/Bảo hiểm tàu ​​thuyền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Warm Card

Warm Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warm Card/thẻ ấm trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Warning Bulletin

Warning Bulletin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warning Bulletin/Cảnh báo Bulletin trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân