Accelerated Depreciation

  Accelerated Depreciation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accelerated Depreciation - Definition Accelerated Depreciation - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khấu Hao Nhanh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accelerated Depreciation là gì?

  Accelerated Depreciation: Là Phương pháp tính khấu hao với số khấu hao lớn nhất ở năm đầu tiên sử dụng
  • Accelerated Depreciation là Khấu Hao Nhanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accelerated Depreciation nghĩa là Khấu Hao Nhanh.
  Phương pháp kế toán giảm nguyên giá trên sổ sách tài sản, với mức cao hơn trong các năm đầu, và thấp hơn trong những năm cuối thời gian sử dụng của tài sản cố định. Kể từ năm 1981, hình thức khấu hao phổ biến nhất là Hệ thông Thu hồi Chi phí nhanh (ACRS) mà sau này được tu chính lại bởi Bộ luật cải cách Thuế năm 1986. Các phương pháp khấu hao nhanh trước đây gồm phương pháp số dư giảm dần (declining balace method) và phương pháp tổng chỉ số các năm (sum-of-year digits method).

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accelerated Depreciation

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accelerated Depreciation là gì? (hay Khấu Hao Nhanh nghĩa là gì?) Định nghĩa Accelerated Depreciation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accelerated Depreciation / Khấu Hao Nhanh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây