Property Tax Deduction

  Property Tax Deduction là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Property Tax Deduction - Definition Property Tax Deduction - Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khấu trừ thuế bất động sản
  Chủ đề Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Định nghĩa - Khái niệm

  Property Tax Deduction là gì?

  khấu trừ thuế bất động sản liên quan đến thuế tài sản nhà nước và địa phương nói chung là được khấu trừ từ thuế thu nhập liên bang. Chúng gồm các loại thuế bất động sản, trong đó gồm bất cứ tiểu bang, địa phương hay các loại thuế nước ngoài được đối với phúc lợi của công chúng nói chung. Thuế bất động sản được khấu trừ thường không bao gồm thuế phí cho cải tạo nhà hay cho các dịch vụ như thu vào thùng rác.

  • Property Tax Deduction là Khấu trừ thuế bất động sản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Property Tax Deduction nghĩa là Khấu trừ thuế bất động sản.

  Chủ sở hữu bất động sản phải nộp thuế do chính quyền tiểu bang hay địa phương đánh giá hàng năm đối với giá trị của tài sản. Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu khấu trừ thuế đối với một số hay tất cả các khoản thuế tài sản đã nộp nếu họ sử dụng tài sản cho mục đích cá nhân và ghi lại các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế liên bang của họ.

  Các khoản thuế bất động sản có thể được khấu trừ gồm thuế trả khi đóng khi mua hay bán nhà và thuế trả cho cơ quan định thuế của quận hay thị trấn trên giá trị được đánh giá của tài sản cá nhân. Tài sản cá nhân, theo sở thuế vụ (IRS), có thể gồm nhà chính, nhà nghỉ, đất đai hay tài sản ở nước ngoài của người đóng thuế.

  Definition: Property tax deduction refers to state and local property taxes that are generally deductible from federal income taxes. These include real estate taxes, which include any state, local, or foreign taxes that are imposed for the welfare of the general public. Deductible real estate taxes generally do not include taxes charged for home renovations or for services like trash collection.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Property Tax Deduction

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng Property Tax Deduction là gì? (hay Khấu trừ thuế bất động sản nghĩa là gì?) Định nghĩa Property Tax Deduction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Property Tax Deduction / Khấu trừ thuế bất động sản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây