Past Due Balance Method

  Past Due Balance Method là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Past Due Balance Method - Definition Past Due Balance Method - Thẻ tín dụng Thanh toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quá Hạn Balance Method
  Chủ đề Thẻ tín dụng Thanh toán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Past Due Balance Method là gì?

  Phương pháp số dư quá hạn là một hệ thống để tính chi phí lãi vay dựa trên vay hoặc tín dụng chi phí vượt trội mà vẫn chưa được thanh toán sau một ngày nhất định. Phương pháp số dư quá hạn thường được sử dụng bởi các công ty thẻ tín dụng và cung cấp cho chủ thẻ cho đến khi một ngày quy định phải trả số dư tắt trước khi bắt đầu tích luỹ phí lãi. Nếu số dư được trả bởi một ngày nào đó, không quan tâm được quảng cáo. Nếu số dư hoặc một phần số dư không được thanh toán đến ngày được chỉ định, lãi suất sẽ bắt đầu tích luỹ trên số dư chưa thanh toán. Không phải tất cả các công ty thẻ tín dụng sử dụng phương pháp số dư quá hạn, và một số tính lãi kể từ ngày mua hàng được đăng ký.
  • Past Due Balance Method là Quá Hạn Balance Method.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thẻ tín dụng Thanh toán.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Past Due Balance Method

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thẻ tín dụng Thanh toán Past Due Balance Method là gì? (hay Quá Hạn Balance Method nghĩa là gì?) Định nghĩa Past Due Balance Method là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Past Due Balance Method / Quá Hạn Balance Method. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây