Maturity Date

  Maturity Date là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Maturity Date - Definition Maturity Date - Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngày đáo hạn
  Chủ đề Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Định nghĩa - Khái niệm

  Maturity Date là gì?

  Ngày đáo hạn là ngày mà số tiền gốc của một lưu ý, dự thảo, trái phiếu chấp nhận hoặc công cụ nợ khác đến hạn. Vào ngày này, thường được in trên giấy chứng nhận của các nhạc cụ trong câu hỏi, đầu tư chủ yếu được hoàn trả cho nhà đầu tư, trong khi các khoản thanh toán lãi suất đã được thường xuyên trả trong suốt vòng đời của trái phiếu, không còn cuộn trong. Ngày đáo hạn cũng đề cập đến ngày chấm dứt (ngày đáo hạn) mà trên đó một khoản vay trả góp phải được trả lại đầy đủ.

  • Maturity Date là Ngày đáo hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Maturity Date nghĩa là Ngày đáo hạn.

  Ngày đáo hạn xác định tuổi thọ của chứng khoán, thông báo cho các nhà đầu tư ngày mà họ sẽ nhận lại tiền gốc. Ngày đáo hạn cũng phân định khoảng thời gian mà các nhà đầu tư sẽ nhận được các khoản thanh toán lãi. Đối với các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, thời hạn đáo hạn đôi khi được sử dụng để chỉ ngày hết hạn của hợp đồng .

  Definition: The maturity date is the date on which the principal amount of a note, draft, acceptance bond or other debt instrument becomes due. On this date, which is generally printed on the certificate of the instrument in question, the principal investment is repaid to the investor, while the interest payments that were regularly paid out during the life of the bond, cease to roll in. The maturity date also refers to the termination date (due date) on which an installment loan must be paid back in full.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Maturity Date

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định Maturity Date là gì? (hay Ngày đáo hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Maturity Date là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Maturity Date / đáo hạn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây