Country Risk Premium (CRP)

  Country Risk Premium (CRP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Country Risk Premium (CRP) - Definition Country Risk Premium (CRP) - Kinh tế học Kinh tế vĩ mô

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Rủi ro quốc gia cao cấp (CRP)
  Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vĩ mô
  Ký hiệu/viết tắt CRP

  Định nghĩa - Khái niệm

  Country Risk Premium (CRP) là gì?

  Phí bảo hiểm rủi ro quốc gia (CRP) là lợi nhuận hay phí bảo hiểm bổ sung mà nhà đầu tư yêu cầu để bù đắp cho họ rủi ro cao hơn khi đầu tư vào nước ngoài so với đầu tư vào thị trường trong nước. Các cơ hội đầu tư ra nước ngoài đi kèm với rủi ro cao hơn vì có nhiều yếu tố rủi ro địa chính trị và kinh tế vĩ mô cần được xem xét. Những rủi ro gia tăng này khiến các nhà đầu tư cảnh giác khi đầu tư ra nước ngoài và kết quả là họ yêu cầu phần bù rủi ro khi đầu tư vào chúng. Phần bù rủi ro quốc gia (CRP) nói chung đối với các thị trường đang phát triển cao hơn so với các quốc gia phát triển.

  • Country Risk Premium (CRP) là Rủi ro quốc gia cao cấp (CRP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vĩ mô.

  Công thức - Cách tính

  Phí bảo hiểm rủi ro quốc gia (đối với Quốc gia A) = Chênh lệch trên lợi suất nợ có chủ quyền của Quốc gia A x (độ lệch chuẩn hàng năm của chỉ số vốn chủ sở hữu của Quốc gia A / độ lệch chuẩn hàng năm của thị trường hoặc chỉ số trái phiếu có chủ quyền của Quốc gia A)

  Ý nghĩa - Giải thích

  Country Risk Premium (CRP) nghĩa là Rủi ro quốc gia cao cấp (CRP).

  Rủi ro quốc gia bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm:

  Bất ổn chính trị;

  Rủi ro kinh tế như điều kiện suy thoái, lạm phát cao hơn, v.v.;

  Gánh nặng nợ chính quyền và xác suất vỡ nợ;

  Biến động tiền tệ;

  Các quy định bất lợi của chính phủ (chẳng hạn như trưng thu hoặc kiểm soát tiền tệ).

  Rủi ro quốc gia là yếu tố chính cần được xem xét khi đầu tư vào thị trường nước ngoài. Hầu hết các cơ quan phát triển xuất khẩu quốc gia đều có hồ sơ chuyên sâu về những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

  Phí bảo hiểm rủi ro quốc gia có thể có tác động đáng kể đến tính toán định giá và tài chính doanh nghiệp. Việc tính toán CRP bao gồm việc ước tính phần bù rủi ro cho một thị trường trưởng thành như Hoa Kỳ và thêm mức chênh lệch mặc định cho nó.

  Definition: Country Risk Premium (CRP) is the additional return or premium demanded by investors to compensate them for the higher risk associated with investing in a foreign country, compared with investing in the domestic market. Overseas investment opportunities are accompanied by higher risk because of the plethora of geopolitical and macroeconomic risk factors that need to be considered. These increased risks make investors wary of investing in foreign countries and as a result, they demand a risk premium for investing in them. The country risk premium (CRP) is generally higher for developing markets than for developed nations.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ: Giả sử như sau

  Lợi tức trên trái phiếu nhà nước 10 năm bằng USD của Quốc gia A = 6,0%

  Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ = 2,5%

  Độ lệch chuẩn hàng năm cho chỉ số vốn chủ sở hữu chuẩn của Quốc gia A = 30%

  Độ lệch chuẩn hàng năm cho chỉ số trái phiếu có chủ quyền bằng USD của Quốc gia A = 15%

  Quốc gia (Vốn chủ sở hữu) Phần bù rủi ro cho Quốc gia A = (6,0% – 2,5%) x (30% / 15%) = 7,0%

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Country Risk Premium (CRP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vĩ mô Country Risk Premium (CRP) là gì? (hay Rủi ro quốc gia cao cấp (CRP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Country Risk Premium (CRP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Country Risk Premium (CRP) / Rủi ro quốc gia cao cấp (CRP). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây