Vertical Analysis

  Vertical Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Vertical Analysis - Definition Vertical Analysis - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân tích theo chiều dọc
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Định nghĩa - Khái niệm

  Vertical Analysis là gì?

  Phân tích dọc là phân tích tỷ lệ của báo cáo tài chính, trong đó mỗi chi tiết đơn hàng trên báo cáo tài chính được liệt kê dưới dạng phần trăm của một mục khác. Điều này có nghĩa là mọi chi tiết đơn hàng trên báo cáo thu nhập được ghi là tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu, trong khi mọi chi tiết đơn hàng trên bảng cân đối kế toán được nêu dưới dạng phần trăm của tổng tài sản.

   

  • Vertical Analysis là Phân tích theo chiều dọc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Vertical Analysis nghĩa là Phân tích theo chiều dọc.

  Việc sử dụng phổ biến nhất của phân tích dọc là trong một báo cáo tài chính cho một kỳ báo cáo, để người ta có thể thấy tỷ lệ tương đối của số dư tài khoản. Phân tích dọc cũng hữu ích cho phân tích xu hướng, để xem các thay đổi tương đối trong tài khoản theo thời gian, chẳng hạn như trên cơ sở so sánh trong khoảng thời gian năm năm. Ví dụ: Nếu giá vốn hàng bán có lịch sử là 40% doanh thu trong bốn năm qua, thì tỷ lệ mới 48% sẽ là một nguyên nhân đáng báo động.

   

   

  Definition: Vertical analysis is the proportional analysis of a financial statement, where each line item on a financial statement is listed as a percentage of another item. This means that every line item on an income statement is stated as a percentage of gross sales, while every line item on a balance sheet is stated as a percentage of total assets.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Vertical Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính Vertical Analysis là gì? (hay Phân tích theo chiều dọc nghĩa là gì?) Định nghĩa Vertical Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vertical Analysis / Phân tích theo chiều dọc. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây