Velocity Of Money

  Velocity Of Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Velocity Of Money - Definition Velocity Of Money - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tốc Độ Tiền Tệ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Velocity Of Money là gì?

  Vận tốc của tiền là một phép đo tốc độ mà tiền được trao đổi trong một nền kinh tế. Đó là số lần tiền di chuyển từ thực thể này sang thực thể khác. Nó cũng đề cập đến số lượng một đơn vị tiền tệ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nói một cách đơn giản, đó là tỷ lệ mà người tiêu dùng và doanh nghiệp trong một nền kinh tế chung chi tiền. Vận tốc của tiền thường được đo bằng tỷ lệ giữa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên cung tiền M1 hay M2 của một quốc gia.

  • Velocity Of Money là Tốc Độ Tiền Tệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Velocity Of Money nghĩa là Tốc Độ Tiền Tệ.

  Vận tốc của tiền rất quan trọng để đo lường tốc độ mà tiền đang lưu thông được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ. Nó được sử dụng để giúp các nhà kinh tế và nhà đầu tư đánh giá sức khỏe và sức sống của nền kinh tế. Tốc độ chuyển tiền cao thường gắn liền với một nền kinh tế phát triển, lành mạnh. Tốc độ tiền thấp thường liên quan đến suy thoái và co thắt.

  Vận tốc của tiền là một số liệu được các nhà kinh tế tính toán. Nó cho thấy tốc độ mà tiền đang được giao dịch cho hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Mặc dù nó không nhất thiết phải là một chỉ số kinh tế chính, nhưng nó có thể được theo sau cùng với các chỉ số quan trọng khác giúp xác định sức khỏe kinh tế như GDP, thất nghiệp và lạm phát. GDP và cung tiền là hai thành phần của công thức vận tốc của tiền.

  Các nền kinh tế thể hiện tốc độ chuyển tiền cao hơn so với các nền kinh tế khác có xu hướng phát triển hơn. Vận tốc của tiền cũng được biết là dao động theo chu kỳ kinh doanh. Khi một nền kinh tế đang trong giai đoạn mở rộng, người tiêu dùng và doanh nghiệp có xu hướng chi tiêu tiền bạc dễ dàng hơn khiến cho tốc độ chuyển tiền tăng lên. Khi một nền kinh tế đang co lại, người tiêu dùng và doanh nghiệp thường miễn cưỡng chi tiêu hơn và tốc độ vận chuyển tiền thấp hơn.

  Vì vận tốc của tiền thường tương quan với chu kỳ kinh doanh, nên nó cũng có thể tương quan với các chỉ số chính. Do đó, vận tốc của tiền thường sẽ tăng theo GDP và lạm phát. Ngoài ra, nó thường được kỳ vọng sẽ giảm khi các chỉ số kinh tế chính như GDP và lạm phát giảm trong nền kinh tế hợp đồng.

  Definition: The velocity of money is a measurement of the rate at which money is exchanged in an economy. It is the number of times that money moves from one entity to another. It also refers to how much a unit of currency is used in a given period of time. Simply put, it's the rate at which consumers and businesses in an economy collectively spend money. The velocity of money is usually measured as a ratio of gross domestic product (GDP) to a country's M1 or M2 money supply.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Hãy xem xét một nền kinh tế bao gồm hai cá nhân, A và B, mỗi người có 100 đô la. A mua một chiếc ô tô từ B với giá 100 đô la. Sau đó B mua một ngôi nhà từ A với giá 100 đô la. B có con và nhờ sự giúp đỡ của A trong việc xây mới nhà của mình. Đối với những nỗ lực của mình, B trả A $ 100. A cũng bán một chiếc ô tô mà anh ta sở hữu cho B với giá 100 đô la. Do đó, cả hai bên trong nền kinh tế đã thực hiện các giao dịch trị giá 400 đô la, mặc dù họ chỉ sở hữu 100 đô la mỗi bên. Trong nền kinh tế này, vận tốc của tiền sẽ là hai kết quả từ 400 đô la trong giao dịch chia cho 200 đô la trong cung tiền. Sự nhân lên của giá trị hàng hóa và dịch vụ được trao đổi có thể thực hiện được thông qua vận tốc của tiền trong nền kinh tế.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Velocity Of Money

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Velocity Of Money là gì? (hay Tốc Độ Tiền Tệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Velocity Of Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Velocity Of Money / Tốc Độ Tiền Tệ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây