Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)

  Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) - Definition Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) - Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG)
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách
  Ký hiệu/viết tắt URDG

  Định nghĩa - Khái niệm

  Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì?

  Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (URDG) đề cập đến một bộ hướng dẫn được Phòng thương mại quốc tế (ICC) áp dụng lần đầu tiên vào năm 1991, đưa ra các qui tắc được thỏa thuận chung để đảm bảo thanh toán và đáp ứng đảm bảo hiệu suất trong hợp đồng giữa các đối tác thương mại toàn cầu.

  Theo ICC, nhiều chủ ngân hàng, thương nhân và hiệp hội ngành công nhận và chấp nhận URDG, vì nó cố gắng cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan đến các loại hợp đồng quốc tế được sử dụng rộng rãi.

   

   

   

   

  • Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) nghĩa là Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG).

  Thông thường nhất, URDG bao gồm cái gọi là bảo đảm nhu cầu, hoặc các quyền hoặc biện pháp đối phó cụ thể mà một bên có thể áp đặt cho bên khác nếu bên thứ hai không thực hiện theo thông số kĩ thuật của hợp đồng.

  Tuy nhiên, URDG cũng áp dụng cho các thỏa thuận yêu cầu quyết định của trọng tài, cũng như yêu cầu một số hợp đồng liên quan đến các thỏa thuận phức tạp hơn một chút, chẳng hạn như các tình huống xử lí khi xảy ra tình trạng chậm trễ thanh toán của một trong các bên.

  URDG hoạt động cùng với các qui tắc ICC khác, ví dụ như Qui tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (UCP), hoặc UCP 600, cũng như Qui tắc thống nhất về Nghĩa vụ thanh toán ngân hàng của ICC. Các qui tắc ICC được đặt ra nhằm nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn chung và tránh sự ngờ vực và nhầm lẫn. ICC tuyên bố rằng việc tự nguyện tuân thủ URDG và các qui tắc liên quan của nó giúp cải thiện tốc độ và khối lượng giao dịch, và tránh tranh chấp mà không phải ra tòa.

  Ấn bản Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu của ICC bao gồm cả các mẫu biểu được coi là hướng dẫn đi kèm cho các hướng dẫn của URDG. Nó bao gồm một loạt các mẫu và biểu mẫu có thể sử dụng ngay, các qui tắc để xử lí các khoản thanh toán mở rộng, các checklist khác nhau và các thực tiễn tốt nhất.

   

   

  Definition: Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) refers to a set of guidelines first adopted by the International Chamber of Commerce (ICC) in 1991 that sets forth generally agreed-upon rules governing securing payments and meeting performance guarantees in contracts among global trading partners. According to the ICC, many bankers, traders, and industry associations recognize and accept the URDG, as it attempts to balance the interests of all parties involved in various types of widely used international contracts.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ: Công ty A hoạt động tại quốc gia M tiến hành mua hàng hoá của công ty B hoạt động tại quốc gia khác, 2 bên ký hợp đồng mua bán và công ty A yêu cầu một ngân hàng tại quốc gia M phát hành chứng thư bảo lãnh trong đó ghi rõ tuân theo qui tắc URDG 2010 của ICC. 2 bên thông nhất phương án ký hợp đồng và điều kiện phát hành chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Khi đó qui tắc URDG 2010 của ICC sẽ đảm bảo thanh toán và ràng buộc các bên thực thi các điều khoản đã ký kết tại Hợp đồng các bên đã ký.

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì? (hay Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG) nghĩa là gì?) Định nghĩa Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) / Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây