Suspend Account

  Suspend Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Suspend Account - Definition Suspend Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Suspend Account là gì?

  Tài khoản hồi hộp là một phần của sổ cái chung, nơi một tổ chức ghi lại các mục mơ hồ vẫn cần phân tích thêm để xác định phân loại thích hợp hoặc đích chính xác của chúng. Trong bối cảnh đầu tư, một tài khoản hồi hộp là một tài khoản môi giới nơi một nhà đầu tư tạm thời giữ tiền mặt của mình cho đến khi anh ta có thể triển khai số tiền đó theo hướng mua các khoản đầu tư mới.

   

  • Suspend Account là Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Suspend Account nghĩa là Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời.

  Tài khoản hồi hộp chứa các mục trong đó có sự không chắc chắn hoặc khác biệt. Ví dụ: Nếu một cá nhân gửi tiền nhưng vô tình ghi sai số tài khoản, số tiền đó sẽ được lưu trong tài khoản hồi hộp cho đến khi lỗi được khắc phục. Trong một kịch bản khác, một khách hàng có thể phát hành một khoản thanh toán, nhưng không xác định hóa đơn nào anh ta dự định thanh toán bằng các khoản tiền đó. Bất kể sự không chắc chắn trong câu hỏi, các tài khoản hồi hộp sẽ được xóa sau khi sự nhầm lẫn được giải quyết, tại thời điểm đó, các khoản tiền được xáo trộn lại ngay lập tức vào các tài khoản được chỉ định chính xác của chúng. Vào thời điểm đó, tài khoản nghi phạm về lý thuyết nên đạt được số dư bằng không. Mặc dù không có thời gian biểu dứt khoát để tiến hành quy trình bù trừ, nhiều doanh nghiệp cố gắng thường xuyên thực hiện việc này hàng tháng hoặc hàng quý.

   

   

  Definition: A suspense account is a section of a general ledger where an organization records ambiguous entries that still need further analysis to determine their proper classification and/or correct destination. In the context of investing, a suspense account is a brokerage account where an investor temporarily parks his cash until he can deploy that money towards the purchase of new investments.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Suspend Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Suspend Account là gì? (hay Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời nghĩa là gì?) Định nghĩa Suspend Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suspend Account / Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây