Statutory Audit

  Statutory Audit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Statutory Audit - Definition Statutory Audit - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm toán theo luật định
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Statutory Audit là gì?

  Kiểm toán theo luật định là một đánh giá được yêu cầu về mặt pháp lý về tính chính xác và cần thiết của báo cáo tài chính và hồ sơ tài chính của công ty hoặc chính phủ.

  Các tổ chức chịu sự kiểm toán theo luật định bao gồm các công ty đại chúng, ngân hàng, công ty môi giới và đầu tư, công ty bảo hiểm

   

  • Statutory Audit là Kiểm toán theo luật định.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Statutory Audit nghĩa là Kiểm toán theo luật định.

  Các cuộc kiểm toán theo luật định thường là để xác định xem báo cáo tài chính, các hồ sơ tài chính của công ty hoặc chính phủ có được xử lý đúng cách và chính xác hay không, có tuân thủ theo quy định hay không. Từ đó sẽ có những chế tài sử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ các quy định được đạt ra.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ các cuộc kiểm toán theo luật định của công ty kiểm toán đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đảm bảo về hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo các thông tin tài chính tại các tổ chức này là chính xác và cần thiết.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Statutory Audit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Statutory Audit là gì? (hay Kiểm toán theo luật định nghĩa là gì?) Định nghĩa Statutory Audit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Statutory Audit / Kiểm toán theo luật định. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây