Solvency Capital Requirement (SCR)

  Solvency Capital Requirement (SCR) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Solvency Capital Requirement (SCR) - Definition Solvency Capital Requirement (SCR) - Tài chính cá nhân Bảo hiểm

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khả năng thanh toán Capital Yêu cầu (SCR)
  Chủ đề Tài chính cá nhân Bảo hiểm
  Ký hiệu/viết tắt SCR

  Định nghĩa - Khái niệm

  Solvency Capital Requirement (SCR) là gì?

  Yêu cầu về vốn khả năng thanh toán (SCR) là tổng số tiền mà các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm ở Liên minh Châu Âu (EU) phải nắm giữ. SCR là một con số dựa trên công thức được hiệu chỉnh để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro có thể định lượng được đều được xem xét gồm cả bảo lãnh phi nhân thọ; bảo lãnh cuộc sống; bảo lãnh sức khỏe; rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và đối tác. Yêu cầu về vốn khả năng thanh toán gồm hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như hoạt động kinh doanh mới dự kiến trong vòng 12 tháng. Nó phải được tính toán lại ít nhất một lần mỗi năm.

   

   

  • Solvency Capital Requirement (SCR) là Khả năng thanh toán Capital Yêu cầu (SCR).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Bảo hiểm.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Solvency Capital Requirement (SCR) nghĩa là Khả năng thanh toán Capital Yêu cầu (SCR).

  Yêu cầu về vốn khả năng thanh toán là một phần của chỉ thị về khả năng thanh toán II do EU ban hành vào năm 2009, là một trong hơn một chục chỉ thị hiện có của EU. Chỉ thị nhằm mục đích phối hợp các luật và quy định của 28 thành viên EU liên quan đến ngành bảo hiểm. Nếu các cơ quan giám sát xác định rằng yêu cầu không phản ánh đầy đủ rủi ro liên quan đến một loại bảo hiểm cụ thể thì cơ quan có thể điều chỉnh yêu cầu vốn trở lên.

  SCR được thiết lập ở mức đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm có thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với các chủ hợp đồng và người thụ hưởng trong 12 tháng tiếp theo với xác suất 99,5%, hạn chế khả năng lâm vào cảnh điêu đứng xuống dưới một lần trong 200 trường hợp. Công thức áp dụng cách tiếp cận mô-đun, nghĩa là mức độ rủi ro của từng cá nhân được đánh giá và sau đó tổng hợp lại.

   

   

  Definition: A solvency capital requirement (SCR) is the total amount of funds that insurance and reinsurance companies in the European Union (EU) are required to hold. SCR is a formula-based figure calibrated to ensure that all quantifiable risks are considered, including non-life underwriting; life underwriting; health underwriting; and market, credit, operational, and counterparty risks. The solvency capital requirement covers existing business as well as new business expected over the course of 12 months. It must be recalculated at least once per year.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, 75% doanh nghiệp trong năm 2011 đã báo cáo rằng họ không ở trong tình trạng tuân thủ các yêu cầu báo cáo của trụ cột III.

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Solvency Capital Requirement (SCR)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Bảo hiểm Solvency Capital Requirement (SCR) là gì? (hay Khả năng thanh toán Capital Yêu cầu (SCR) nghĩa là gì?) Định nghĩa Solvency Capital Requirement (SCR) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Solvency Capital Requirement (SCR) / Khả năng thanh toán Capital Yêu cầu (SCR). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây