Small Business Administration (SBA)

  Small Business Administration (SBA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Small Business Administration (SBA) - Definition Small Business Administration (SBA) - Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA)
  Chủ đề Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ
  Ký hiệu/viết tắt SBA

  Định nghĩa - Khái niệm

  Small Business Administration (SBA) là gì?

  Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) là một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ. Nhiệm vụ của quản trị doanh nghiệp nhỏ là “duy trì và củng cố nền kinh tế của quốc gia bằng cách cho phép thành lập và khả năng tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ và bằng cách hỗ trợ phục hồi kinh tế của cộng đồng sau thảm họa”. Các hoạt động của cơ quan được tóm tắt là “3 C” vốn, hợp đồng và tư vấn.

   

   

  • Small Business Administration (SBA) là Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Small Business Administration (SBA) nghĩa là Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA).

  Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ hay SBA là một cơ quan chính phủ liên bang độc lập tồn tại để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân trên khắp Hoa Kỳ. Để làm như vậy, SBA cung cấp nhiều chương trình đào tạo và tài nguyên giáo dục để giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh. Ngoài ra, SBA đảm bảo các khoản vay cho người vay doanh nghiệp nhỏ vượt qua cả nước.

   

  Definition: The U.S. Small Business Administration (SBA) is a United States government agency that provides support to entrepreneurs and small businesses. The mission of the Small Business Administration is "to maintain and strengthen the nation's economy by enabling the establishment and viability of small businesses and by assisting in the economic recovery of communities after disasters". The agency's activities are summarized as the "3 Cs" of capital, contracts and counseling.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Small Business Administration (SBA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ Small Business Administration (SBA) là gì? (hay Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Small Business Administration (SBA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Small Business Administration (SBA) / Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây