Selling, General & Administrative Expense (SG&A)

  Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Selling, General & Administrative Expense (SG&A) - Definition Selling, General & Administrative Expense (SG&A) - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính
  Ký hiệu/viết tắt SG & A

  Định nghĩa - Khái niệm

  Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là gì?

  Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A) được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng của tất cả các chi phí bán hàng trực tiếp và gián tiếp cũng như tất cả các chi phí quản lý doanh nghiệp (G&A) của một công ty. SG&A, còn được gọi là SGA gồm tất cả các chi phí không liên quan trực tiếp đến việc tạo ra một sản phẩm hoặc thực hiện một dịch vụ. Nghĩa là, chi phí bán hàng & quản lý bao gồm chi phí để bán và cung cấp sản phẩm và dịch vụ và chi phí để quản lý công ty.

  • Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Selling, General & Administrative Expense (SG&A) nghĩa là Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A).

  SG&A không được gán cho chi phí sản xuất vì nó liên quan đến tất cả các yếu tố khác đi kèm với việc tạo ra một sản phẩm. Điều này bao gồm tiền lương của các nhân viên bộ phận khác nhau như kế toán, CNTT, tiếp thị, nhân sự, v.v. Nó cũng bao gồm hoa hồng, quảng cáo và bất kỳ tài liệu khuyến mại nào. Ngoài ra, tiền thuê, tiện ích và vật tư không thuộc lĩnh vực sản xuất được bao gồm trong SG&A.

  Chi phí bán hàng & quản lý bao gồm hầu hết mọi thứ không được tính vào giá vốn hàng bán (COGS). Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán được trừ khỏi số liệu doanh thu thuần để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp. Dưới tỷ suất lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng & quản lý và bất kỳ chi phí nào khác được liệt kê. Khi các chi phí này được trừ khỏi tỷ suất lợi nhuận gộp, kết quả là thu nhập ròng. Chi phí lãi vay là một trong những chi phí đáng chú ý không được tính vào chi phí bán hàng & quản lý; nó có dòng riêng trên báo cáo thu nhập. Ngoài ra, chi phí nghiên cứu và phát triển không được bao gồm trong SG&A.

  Definition: Selling, general and administrative expense (SG&A) is reported on the income statement as the sum of all direct and indirect selling expenses and all general and administrative expenses (G&A) of a company. SG&A, also known as SGA, includes all the costs not directly tied to making a product or performing a service. That is, SG&A includes the costs to sell and deliver products and services and the costs to manage the company.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, vào ngày DuPont và Dow Chemical tuyên bố sáp nhập vào năm 2015, các công ty đã thông báo cắt giảm 5.400 việc làm trong nỗ lực tiết kiệm 750 triệu USD chi phí.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Selling, General & Administrative Expense (SG&A)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là gì? (hay Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A) nghĩa là gì?) Định nghĩa Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Selling, General & Administrative Expense (SG&A) / Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây