Revenue Recognition

  Revenue Recognition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Revenue Recognition - Definition Revenue Recognition - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ghi nhận doanh thu
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Revenue Recognition là gì?

  Ghi nhận doanh thu là một nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) xác định các điều kiện cụ thể trong đó doanh thu được ghi nhận và xác định cách hạch toán. Thường thì doanh thu được ghi nhận khi một sự kiện quan trọng đã xảy ra và số tiền có thể dễ dàng đo lường được cho công ty.

  • Revenue Recognition là Ghi nhận doanh thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Revenue Recognition nghĩa là Ghi nhận doanh thu.

  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bằng kế toán dồn tích , yêu cầu doanh thu được ghi nhận trên báo cáo thu nhập trong giai đoạn khi nhận ra và kiếm được không nhất thiết phải là khi nhận được tiền mặt. Có thể thực hiện được có nghĩa là hàng hóa hay dịch vụ đã được khách hàng nhận, nhưng thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được dự kiến thực hiện ​​sau đó. Thu nhập tài khoản cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp hoặc thực hiện, tương ứng.

  Có năm bước cần thiết để đáp ứng nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

  Xác định hợp đồng với khách hàng.

  Xác định nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

  Xác định số tiền xem xét / giá cho giao dịch.

  Phân bổ số tiền xác định xem xét / giá cho các nghĩa vụ hợp đồng.

  Ghi nhận doanh thu khi bên thực hiện thỏa mãn nghĩa vụ thực hiện.

  Definition: Revenue recognition is a generally accepted accounting principle (GAAP) that identifies the specific conditions in which revenue is recognized and determines how to account for it. Typically, revenue is recognized when a critical event has occurred, and the dollar amount is easily measurable to the company.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Revenue Recognition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Revenue Recognition là gì? (hay Ghi nhận doanh thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Revenue Recognition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Revenue Recognition / Ghi nhận doanh thu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây