Retainer Fee

  Retainer Fee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Retainer Fee - Definition Retainer Fee - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản phí duy trì
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Định nghĩa - Khái niệm

  Retainer Fee là gì?

  Khoản phí duy trì là khoản tiền được trả trước để đảm bảo các dịch vụ của một nhà tư vấn, freelancer, luật sư hay chuyên gia khác. Nó thường được trả cho các bên thứ ba để thực hiện một hành động cụ thể thay mặt cho bên trả tiền. Các khoản phí này, hầu như luôn được trả trước, chỉ đảm bảo sự cam kết của người nhận.

  • Retainer Fee là Khoản phí duy trì.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Retainer Fee nghĩa là Khoản phí duy trì.

  Một khoản phí duy trì là một khoản thanh toán tạm ứng được thực hiện bởi một khách hàng cho một chuyên gia và nó được coi là một khoản thanh toán cho các dịch vụ trong tương lai được cung cấp bởi chuyên gia đó. Bất kể nghề nghiệp , phí giữ lại tài trợ cho các chi phí ban đầu của mối quan hệ làm việc. Vì lý do này, các loại phí này thường nằm trong một tài khoản riêng với tiền lương hàng giờ của nhà tư vấn, freelancer hoặc luật sư. Điều này đảm bảo rằng tiền không được sử dụng cho mục đích cá nhân trước khi các dịch vụ được thực hiện đầy đủ.

  Definition: A retainer fee is an amount of money paid upfront to secure the services of a consultant, freelancer, lawyer, or other professional. It's most commonly paid to individual third parties that have been engaged by the payer to perform a specific action on their behalf. These fees, almost always paid upfront, only ensure the commitment of the receiver.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Retainer Fee

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp Retainer Fee là gì? (hay Khoản phí duy trì nghĩa là gì?) Định nghĩa Retainer Fee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Retainer Fee / Người lưu giữ Phí. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây