Real-Time Gross Settlement (RTGS)

  Real-Time Gross Settlement (RTGS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Real-Time Gross Settlement (RTGS) - Definition Real-Time Gross Settlement (RTGS) - Tài chính cá nhân Ngân hàng

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thanh toán tổng thời gian thực
  Chủ đề Tài chính cá nhân Ngân hàng
  Ký hiệu/viết tắt RTGS

  Định nghĩa - Khái niệm

  Real-Time Gross Settlement (RTGS) là gì?

  Thanh toán tổng thời gian thực (RTGS) là quá trình thanh toán liên tục trên cơ sở đơn hàng cá nhân mà không ghi nợ với các khoản tín dụng trên sổ sách của một ngân hàng trung ương. Sau khi hoàn thành, thanh toán tổng thanh toán theo thời gian thực là cuối cùng và không thể hủy ngang.

  • Real-Time Gross Settlement (RTGS) là Thanh toán tổng thời gian thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Ngân hàng.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Real-Time Gross Settlement (RTGS) nghĩa là Thanh toán tổng thời gian thực.

  Thanh toán tổng thời gian thực là một hệ thống thường được sử dụng để chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị lớn. Thường yêu cầu thanh toán bù trừ ngay lập tức và đầy đủ  bởi ngân hàng trung ương.Tổng thanh toán theo thời gian thực làm giảm rủi ro thanh toán nói chung, vì thanh toán liên ngân hàng thường diễn ra theo thời gian thực trong suốt cả ngày thay cho tất cả cùng nhau vào cuối ngày.

  Definition: Real-time gross settlement (RTGS) is the continuous process of settling payments on an individual order basis without netting debits with credits across the books of a central bank (e.g., bundling transactions). Once completed, real-time gross settlement payments are final and irrevocable.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Real-Time Gross Settlement (RTGS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Ngân hàng Real-Time Gross Settlement (RTGS) là gì? (hay Thanh toán tổng thời gian thực nghĩa là gì?) Định nghĩa Real-Time Gross Settlement (RTGS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real-Time Gross Settlement (RTGS) / Real-Time Gross Settlement (RTGS). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây