Real Asset

  Real Asset là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Real Asset - Definition Real Asset - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Asset thực
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Định nghĩa - Khái niệm

  Real Asset là gì?

  Tài sản thực sự là tài sản vật chất mà có một giá trị nội tại do chất và tài sản của họ. Tài sản Bất động bao gồm các kim loại quý, hàng hóa, bất động sản, đất đai, thiết bị và tài nguyên thiên nhiên. Họ là thích hợp để đưa vào danh mục đầu tư đa dạng nhất vì tương quan tương đối thấp của họ với tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu.

   

  • Real Asset là Asset thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Real Asset nghĩa là Asset thực.

  Real Assets là một loại tài sản đầu tư bao gồm các khoản đầu tư vào tài sản vật chất như bất động sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Tài sản thực có giá trị vật chất vốn có. Tài sản thực khác với tài sản tài chính ở chỗ tài sản tài chính nhận được giá trị của chúng từ quyền hợp đồng và thường vô hình.

   

   

  Definition: Real assets are physical assets that have an intrinsic worth due to their substance and properties. Real assets include precious metals, commodities, real estate, land, equipment, and natural resources. They are appropriate for inclusion in most diversified portfolios because of their relatively low correlation with financial assets, such as stocks and bonds.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Real Asset

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Real Asset là gì? (hay Asset thực nghĩa là gì?) Định nghĩa Real Asset là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real Asset / Asset thực. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây