Property, Plant, and Equipment – PP&E

  Property, Plant, and Equipment – PP&E là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Property, Plant, and Equipment – PP&E - Definition Property, Plant, and Equipment – PP&E - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bất động sản, nhà máy, và thiết bị - PP & E
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính
  Tên gọi khác PP&E

  Định nghĩa - Khái niệm

  Property, Plant, and Equipment – PP&E là gì?

  Bất động sản, nhà máy, và thiết bị (PP & E) là tài sản dài hạn quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Bất động sản, nhà máy và thiết bị là tài sản hữu hình, có nghĩa là họ đang vật lý trong tự nhiên hoặc có thể được chạm vào. Tổng giá trị của PP & E có thể dao động từ rất thấp đến rất cao so với tổng tài sản.

  • Property, Plant, and Equipment – PP&E là Bất động sản, nhà máy, và thiết bị - PP & E.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Property, Plant, and Equipment – PP&E nghĩa là Bất động sản, nhà máy, và thiết bị - PP & E.

  PP & E thuộc danh mục tài sản không lưu hành, là các khoản đầu tư dài hạn hay tài sản của một công ty. PP & E được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty, cụ thể trên bảng cân đối kế toán. PP & E ban đầu được ghi nhận theo chi phí lịch sử của nó, đó là chi phí mua thực tế và chi phí liên quan đến việc đưa tài sản đến mục đích sử dụng.

  Definition: Property, plant, and equipment (PP&E) are long-term assets vital to business operations and not easily converted into cash. Property, plant, and equipment are tangible assets, meaning they are physical in nature or can be touched. The total value of PP&E can range from very low to extremely high compared to total assets.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Property, Plant, and Equipment – PP&E

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính Property, Plant, and Equipment – PP&E là gì? (hay Bất động sản, nhà máy, và thiết bị - PP & E nghĩa là gì?) Định nghĩa Property, Plant, and Equipment – PP&E là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Property, Plant, and Equipment – PP&E / Bất động sản, nhà máy, và thiết bị - PP & E. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây