Pro Forma Invoice

  Pro Forma Invoice là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pro Forma Invoice - Definition Pro Forma Invoice - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hóa đơn dự án
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Pro Forma Invoice là gì?

  Một hóa đơn pro forma là một dự luật sơ bộ về bán gửi cho người mua trước khi một lô hàng hay giao hàng. Hóa đơn thông thường sẽ mô tả các mục mua và thông tin quan trọng khác như những chi phí trọng lượng và giao thông vận chuyển. Pro forma, Latin cho “như một vấn đề hình thức” hay “vì lợi ích của hình thức,” hóa đơn thường đi vào chơi với các giao dịch quốc tế, đặc biệt là cho các mục đích hải quan hàng nhập khẩu.

  • Pro Forma Invoice là Hóa đơn dự án.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Pro Forma Invoice nghĩa là Hóa đơn dự án.

  Hóa đơn chiếu lệ khác với một bảng báo giá đơn giản vì nó là một thỏa thuận ràng buộc, mặc dù các điều khoản bán hàng có thể thay đổi. Các doanh nghiệp trong hầu hết các ngành đều sử dụng hóa đơn chiếu lệ để đáp ứng quy trình phê duyệt mua hàng nội bộ của họ. Hóa đơn chiếu lệ hợp lý hóa quy trình bán hàng bằng cách loại bỏ thêm việc qua lại sau khi bán hàng hoàn tất, vì tất cả các điều khoản đã được đồng ý trả trước.

  Hầu hết các hóa đơn chiếu lệ đều cung cấp cho người mua giá bán chính xác. Nó bao gồm ước tính về bất kỳ khoản hoa hồng hay phí nào như thuế hiện hành hay chi phí vận chuyển. Mặc dù hóa đơn chiếu lệ có thể thay đổi, nhưng nó thể hiện một ước tính trung thực để tránh khiến người mua phải chịu bất kỳ khoản phí không mong muốn và đáng kể nào sau khi giao dịch kết thúc.

  Một công ty có thể gửi hóa đơn chiếu lệ trước khi vận chuyển bất kỳ mặt hàng đã giao theo thỏa thuận nào hay với các mặt hàng đã vận chuyển. Mặc dù nó chứa chi tiết chi phí chính xác liên quan đến việc bán hàng, nhưng nó không phải là nhu cầu chính thức để thanh toán. Không có hướng dẫn nào quy định cách trình bày hay định dạng chính xác của hóa đơn chiếu lệ và nó có thể giống hay không giống với các hóa đơn thương mại khác.

  Definition: A pro forma invoice is a preliminary bill of sale sent to buyers in advance of a shipment or delivery of goods. The invoice will typically describe the purchased items and other important information such as the shipping weight and transport charges. Pro forma, Latin for “as a matter of form” or “for the sake of form,” invoices often come into play with international transactions, especially for customs purposes on imports.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, một khách hàng bán bánh có thể đồng ý với giá bánh trên hóa đơn chiếu lệ và người thợ làm bánh sẽ giao bánh sau khi bánh đã sẵn sàng. Khách hàng sẽ thanh toán khi nhận được hóa đơn. Số tiền trên hóa đơn cuối cùng sẽ giống hay gần với số tiền trên hóa đơn chiếu lệ.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pro Forma Invoice

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Pro Forma Invoice là gì? (hay Hóa đơn dự án nghĩa là gì?) Định nghĩa Pro Forma Invoice là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pro Forma Invoice / Hóa đơn dự án. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây