Danh sách

zk-SNARK

zk-SNARK là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng zk-SNARK/zk-Snark trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Zero Layoff Policy

Zero Layoff Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Layoff Policy/Chính sách sa thải zero trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zombie Bank

Zombie Bank là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Bank/zombie Ngân hàng trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero-One Integer Programming Definition

Zero-One Integer Programming Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-One Integer Programming Definition/Zero-One Integer Programming Definition trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Zero Coupon Inflation Swap

Zero Coupon Inflation Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Inflation Swap/Zero Phiếu giảm giá Lạm phát Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

ZEW Indicator of Economic Sentiment

ZEW Indicator of Economic Sentiment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ZEW Indicator of Economic Sentiment/ZEW Chỉ số Niềm tin kinh tế trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero Cost Collar

Zero Cost Collar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Cost Collar/Zero Chi phí Collar trong Chiến lược giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Zero-Coupon Bond

Zero-Coupon Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Bond/Trái phiếu không lãi suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Zero-Sum Game

Zero-Sum Game là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Sum Game/Zero-sum trò chơi trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Defining a Zero-Lot-Line House

Defining a Zero-Lot-Line House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining a Zero-Lot-Line House/Xác định một Zero-lô-Line Nhà trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Zero-Coupon Mortgage

Zero-Coupon Mortgage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Mortgage/Zero-Phiếu giảm giá thế chấp trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero Percent

Zero Percent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Percent/zero Percent trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero Coupon Swap

Zero Coupon Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Swap/Zero Phiếu giảm giá Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Zero Day Attack

Zero Day Attack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Day Attack/Zero Day tấn công trong An ninh mạng - Luật

Zero-Dividend Preferred Stock

Zero-Dividend Preferred Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Dividend Preferred Stock/Zero-cổ tức cổ phiếu ưu đãi trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero Plus Tick

Zero Plus Tick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Plus Tick/Zero Plus Tick trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero-Floor Limit

Zero-Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Floor Limit/Zero-Tầng Giới hạn trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero Balance Card

Zero Balance Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Balance Card/Zero Thẻ Balance trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)/Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA) trong Giao diịch quyền chọn & phái sinh - Mua bán

Zero-Bound

Zero-Bound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound/Zero-bound trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học