Ordinary Profit And Loss

  Ordinary Profit And Loss là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Ordinary Profit And Loss - Definition Ordinary Profit And Loss - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lời Lỗ Thường Xuyên
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Ordinary Profit And Loss là gì?

  Một khoản lỗ thông thường là khoản lỗ mà người nộp thuế nhận ra khi chi phí vượt quá doanh thu trong hoạt động kinh doanh thông thường. Thiệt hại thông thường là những tổn thất phát sinh bởi người nộp thuế không phải là tổn thất vốn. Một khoản lỗ thông thường được khấu trừ hoàn toàn để bù đắp thu nhập do đó giảm thuế nợ của người nộp thuế.

   

  • Ordinary Profit And Loss là Lời Lỗ Thường Xuyên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Ordinary Profit And Loss nghĩa là Lời Lỗ Thường Xuyên.

  Tổn thất thông thường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân bao gồm thương vong và trộm cắp. Khi các khoản lỗ thông thường nhiều hơn thu nhập gộp của người nộp thuế trong một năm tính thuế họ sẽ được khấu trừ. Vốn và thông thường là hai mức thuế áp dụng cho các giao dịch và giao dịch bán tài sản cụ thể. Thuế suất được gắn với thuế suất thuế biên của người nộp thuế. Tỷ lệ vốn dài hạn ròng thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ thông thường. Do đó, sự khôn ngoan thông thường rằng người nộp thuế thích lãi suất vốn trên lãi và lãi suất thông thường khi thua lỗ.

   

  Definition: An ordinary loss is loss realized by a taxpayer when expenses exceed revenues in normal business operations. Ordinary losses are those losses incurred by a taxpayer which are not capital losses. An ordinary loss is fully deductible to offset income thereby reducing the tax owed by a taxpayer.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Ordinary Profit And Loss

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Ordinary Profit And Loss là gì? (hay Lời Lỗ Thường Xuyên nghĩa là gì?) Định nghĩa Ordinary Profit And Loss là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ordinary Profit And Loss / Lời Lỗ Thường Xuyên. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây