Optimal Capital Structure

  Optimal Capital Structure là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Optimal Capital Structure - Definition Optimal Capital Structure - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cấu trúc vốn tối ưu
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Định nghĩa - Khái niệm

  Optimal Capital Structure là gì?

  Một cơ cấu vốn tối ưu là sự pha trộn một cách khách quan nhất các khoản nợ, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông nhằm tối đa hóa giá trị thị trường của công ty đồng thời giảm thiểu chi phí vốn.

  • Optimal Capital Structure là Cấu trúc vốn tối ưu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Optimal Capital Structure nghĩa là Cấu trúc vốn tối ưu.

  Cấu trúc vốn tối ưu được ước tính bằng cách tính toán hỗn hợp nợ và vốn chủ sở hữu để giảm thiểu chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của một công ty trong khi tối đa hóa giá trị thị trường của nó. Chi phí vốn càng thấp thì giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của công ty càng lớn, được chiết khấu bởi WACC. Do đó, mục tiêu chính của bất kỳ bộ phận tài chính doanh nghiệp nào nên là tìm ra cấu trúc vốn tối ưu sẽ dẫn đến WACC thấp nhất và giá trị tối đa của công ty (tài sản cổ đông).

  Theo các nhà kinh tế Franco Modigliani và Merton Miller, trong trường hợp không có thuế, chi phí phá sản, chi phí đại diện và thông tin bất cân xứng, trong một thị trường hiệu quả, giá trị của một công ty không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn của nó.

   

   

  Definition: An optimal capital structure is the objectively best mix of debt, preferred stock, and common stock that maximizes a company’s market value while minimizing its cost of capital.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Optimal Capital Structure

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp Optimal Capital Structure là gì? (hay Cấu trúc vốn tối ưu nghĩa là gì?) Định nghĩa Optimal Capital Structure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Optimal Capital Structure / Cấu trúc vốn tối ưu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây