Operating Earnings

  Operating Earnings là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Operating Earnings - Definition Operating Earnings - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thu nhập hoạt động
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Định nghĩa - Khái niệm

  Operating Earnings là gì?

  Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận thu được sau khi trừ từ doanh thu các chi phí có liên quan trực tiếp với hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như chi phí vốn hàng bán, quản lý doanh nghiệp, bán hàng và tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, khấu hao và chi phí hoạt động khác. thu nhập hoạt động là một biện pháp quan trọng của khả năng sinh lời, và kể từ khi số liệu này không bao gồm các chi phí không được điều hành như lãi suất và thuế, nó cho phép đánh giá về khả năng sinh lời kinh doanh cốt lõi của công ty.

   

  • Operating Earnings là Thu nhập hoạt động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Operating Earnings nghĩa là Thu nhập hoạt động.

  Thu nhập hoạt động nằm ở trung tâm của cả phân tích bên trong và bên ngoài về lợi nhuận của công ty. Các thành phần riêng lẻ của chi phí hoạt động có thể được đo lường liên quan đến tổng chi phí hoạt động hoặc tổng doanh thu để hỗ trợ quản lý điều hành một công ty. Nhiều biến thể của số liệu xuất phát từ thu nhập hoạt động cũng có thể được sử dụng để so sánh lợi nhuận của một công ty nhất định với các công ty cùng ngành.

   

  Definition: Operating earnings are profit earned after subtracting from revenues those expenses that are directly associated with operating the business, such as the cost of goods sold, general and administration, selling and marketing, research and development, depreciation and other operating costs. Operating earnings are an important measure of profitability, and since this metric excludes non-operating expenses such as interest and taxes, it enables an assessment of the company's core business profitability.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Giả sử Công ty Tiện ích có doanh thu 10 triệu đô la trong một quý nhất định, 5 triệu đô la chi phí hoạt động, 1 triệu đô la chi phí lãi vay và 2 triệu đô la tiền thuế. Thu nhập hoạt động của Công ty Tiện ích sẽ là 5 triệu đô la (doanh thu 10 triệu đô la – 5 triệu đô la chi phí hoạt động). Biên độ hoạt động của nó là 50% (5 triệu đô la thu nhập hoạt động / 10 triệu đô la doanh thu). Thu nhập ròng sau đó sẽ được tính bằng cách trừ chi phí lãi và thuế và sau đó thu được bất kỳ khoản lãi và lỗ bất thường một lần hoặc bất thường nào từ thu nhập hoạt động. Do đó, thu nhập ròng của Công ty Tiện ích là 2 triệu đô la.

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Operating Earnings

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính Operating Earnings là gì? (hay Thu nhập hoạt động nghĩa là gì?) Định nghĩa Operating Earnings là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Operating Earnings / Thu nhập hoạt động. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây