Minimum Essential Coverage

  Minimum Essential Coverage là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Minimum Essential Coverage - Definition Minimum Essential Coverage - Bảo hiểm Bảo hiểm y tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bảo hiểm Essential tối thiểu
  Chủ đề Bảo hiểm Bảo hiểm y tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Minimum Essential Coverage là gì?

  Bảo hiểm cần thiết tối thiểu là loại chính sách bảo hiểm y tế cá nhân cần phải đáp ứng yêu cầu bảo hiểm y tế theo các đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), cải cách y tế của Hoa Kỳ. Cá nhân không duy trì bảo hiểm cần thiết tối thiểu có thể phải trả tiền phạt là 2,5% thu nhập hộ gia đình hàng năm hoặc tối đa là $ 695 cho mỗi người lớn, $ 347,50 cho mỗi đứa trẻ dưới 18 tuổi, đến $ 2,085 cho mỗi hộ gia đình.

  • Minimum Essential Coverage là Bảo hiểm Essential tối thiểu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm y tế.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Minimum Essential Coverage nghĩa là Bảo hiểm Essential tối thiểu.

  Chỉ bảo hiểm cho chăm sóc thị lực hay nha khoa, bồi thường cho người lao động, bảo hiểm cho một bệnh hay tình trạng cụ thể và các kế hoạch chỉ giảm giá cho các dịch vụ y tế không được tính là bảo hiểm thiết yếu tối thiểu theo ACA. Những cá nhân không có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu có thể phải trả phí phạt; tuy nhiên, một số người có thu nhập hạn chế và các trường hợp khác có thể được miễn lệ phí.

  Theo IRS, một số sản phẩm giúp thanh toán cho các dịch vụ y tế không đủ tiêu chuẩn. Nếu bạn chỉ có loại sản phẩm này, bạn có thể phải trả phí.

  Definition: Minimum essential coverage is the type of health insurance policy an individual needs to meet health coverage requirements under the Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), U.S. health reform. Individuals who do not maintain minimum essential coverage may have to pay a penalty of 2.5% of yearly household income or a maximum of $695 per adult, $347.50 per child under 18, to $2,085 per household.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, bạn có thể không phải trả tiền nếu bạn không có bảo hiểm dưới ba tháng trong năm, bảo hiểm có giá thấp nhất dành cho bạn có giá hơn 8% thu nhập hộ gia đình của bạn hay nếu bạn không phải nộp thuế trả lại vì thu nhập của bạn quá thấp. Có những miễn trừ khác, bao gồm miễn trừ khó khăn (ví dụ, nếu bạn là người vô gia cư hoặc đối mặt với việc bị tịch thu nhà).

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Minimum Essential Coverage

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm y tế Minimum Essential Coverage là gì? (hay Bảo hiểm Essential tối thiểu nghĩa là gì?) Định nghĩa Minimum Essential Coverage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Minimum Essential Coverage / Bảo hiểm Essential tối thiểu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây