Market Access

  Market Access là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Market Access - Definition Market Access - Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tiếp cận thị trường
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa - Khái niệm

  Market Access là gì?

  Tiếp cận thị trường đề cập đến khả năng của một công ty hoặc quốc gia bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới. Tiếp cận thị trường có thể được sử dụng để tham khảo đối với thương mại trong nước cũng như thương mại quốc tế mặc dù sau này là bối cảnh phổ biến nhất. Tiếp cận thị trường là không giống như thương mại tự do. Khả năng bán trên thị trường thường được kèm theo mức thuế, nhiệm vụ hoặc thậm chí hạn ngạch, trong khi thương mại tự do có nghĩa là hàng hóa và dịch vụ chảy qua biên giới mà không cần bất kỳ chi phí phụ trội áp đặt bởi chính phủ. Mặc dù vậy, tiếp cận thị trường được coi là một bước đầu hướng tới củng cố quan hệ thương mại. Tiếp cận thị trường đang ngày càng mục tiêu tuyên bố các cuộc đàm phán thương mại như trái ngược với thương mại tự do thật sự.

  • Market Access là Tiếp cận thị trường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Market Access nghĩa là Tiếp cận thị trường.

  Trong suốt các cuộc đàm phán phức tạp giữa hai hoặc nhiều chính phủ về thương mại quốc tế, những người tham gia thường thúc đẩy tiếp cận thị trường theo hướng ủng hộ các ngành xuất khẩu cụ thể của họ đồng thời cố gắng hạn chế tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nhập khẩu có khả năng cạnh tranh với các ngành công nghiệp nội địa nhạy cảm hoặc chiến lược. Tiếp cận thị trường khác biệt với thương mại tự do bởi vì quá trình đàm phán là nhằm mục đích thương mại có lợi mà có thể không nhất thiết là thương mại tự do hơn.

  Definition: Market access refers to the ability of a company or country to sell goods and services across borders. Market access can be used to refer to domestic trade as well as international trade although the latter is the most common context. Market access is not the same as free trade. The ability to sell in a market is often accompanied by tariffs, duties or even quotas, whereas free trade implies that goods and services flow across the borders without any extra costs imposed by governments. Even so, market access is seen as an early step towards deepening trade ties. Market access is increasingly the stated goal of trade negotiations as opposed to true free trade.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Market Access

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Market Access là gì? (hay Tiếp cận thị trường nghĩa là gì?) Định nghĩa Market Access là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Market Access / Tiếp cận thị trường. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây