Line Of Best Fit

  Line Of Best Fit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Line Of Best Fit - Definition Line Of Best Fit - Phân tích kỹ thuật Khái niệm phân tich kỹ thuật cấp cao

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dòng phù hợp nhất
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Khái niệm phân tich kỹ thuật cấp cao

  Định nghĩa - Khái niệm

  Line Of Best Fit là gì?

  Dòng phù hợp nhất đề cập đến một dòng thông qua một biểu đồ phân tán các điểm dữ liệu thể hiện tốt nhất mối quan hệ giữa các điểm này. Nhà thống kê thường sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để đi đến phương trình hình học cho các dòng, hoặc là mặc dù tính toán bằng tay hoặc phần mềm phân tích hồi quy. Một đường thẳng sẽ là kết quả của một phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản của hai hoặc độc lập nhiều biến. Một hồi quy liên quan đến nhiều biến liên quan có thể tạo ra một đường cong trong một số trường hợp.

  • Line Of Best Fit là Dòng phù hợp nhất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Khái niệm phân tich kỹ thuật cấp cao.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Line Of Best Fit nghĩa là Dòng phù hợp nhất.

  Đường phù hợp nhất còn gọi là đường xu hướng hay hồi quy tuyến tính , là một đường thẳng minh họa rõ nhất bức tranh tổng thể về những gì dữ liệu thu thập được hiển thị. Nó giúp chúng ta xem liệu có mối quan hệ hay mối tương quan giữa hai yếu tố đang được nghiên cứu. Đường xu hướng này giúp chúng ta dự đoán các sự kiện trong tương lai liên quan đến dữ liệu đang được nghiên cứu.

   

   

  Definition: Line of best fit refers to a line through a scatter plot of data points that best expresses the relationship between those points. Statisticians typically use the least squares method to arrive at the geometric equation for the line, either though manual calculations or regression analysis software. A straight line will result from a simple linear regression analysis of two or more independent variables. A regression involving multiple related variables can produce a curved line in some cases.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Line Of Best Fit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Khái niệm phân tich kỹ thuật cấp cao Line Of Best Fit là gì? (hay Dòng phù hợp nhất nghĩa là gì?) Định nghĩa Line Of Best Fit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Line Of Best Fit / Dòng phù hợp nhất. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây