Fully Diluted Shares

  Fully Diluted Shares là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fully Diluted Shares - Definition Fully Diluted Shares - Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cổ phiếu đầy đủ khi pha loãng
  Chủ đề Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Fully Diluted Shares là gì?

  Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn là tổng số cổ phiếu phổ thông của một công ty sẽ lưu hành và có sẵn để giao dịch trên thị trường mở sau khi tất cả các nguồn chuyển đổi có thể có, chẳng hạn như trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên. Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn không chỉ bao gồm những cổ phiếu đang phát hành mà còn bao gồm những cổ phiếu có thể được quyền nhận thông qua chuyển đổi. Số lượng cổ phiếu này là cần thiết cho các tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty vì việc áp dụng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn làm tăng cơ sở cổ phiếu trong phép tính đồng thời giảm đô la kiếm được trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông.

   

   

  • Fully Diluted Shares là Cổ phiếu đầy đủ khi pha loãng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán.

  Công thức - Cách tính

  EPS thể hiện thu nhập ròng trừ đi cổ tức ưu đãi, chia cho bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, trong đó bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành = (số dư đầu kỳ + số dư cuối kỳ) / 2.

   

  Ý nghĩa - Giải thích

  Fully Diluted Shares nghĩa là Cổ phiếu đầy đủ khi pha loãng.

  Cổ phiếu bị pha loãng hoàn toàn ảnh hưởng đến EPS của một công ty, là thước đo phổ biến để đánh giá giá trị tương đối và khả năng sinh lời. Nếu một công ty có thể tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông, nó được coi là có giá trị hơn và giá cổ phiếu giao dịch công khai có thể tăng lên. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu đang lưu hành ảnh hưởng đến số liệu này và khi số lượng tăng lên sẽ làm giảm EPS.

  Pha loãng hoàn toàn có nghĩa là mọi chứng khoán có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đã được chuyển đổi, cho thấy sẽ có ít thu nhập hơn trên mỗi cổ phiếu phổ thông. Vì EPS là thước đo chính về giá trị và khả năng sinh lời của một công ty, điều quan trọng là nhà đầu tư phải xem xét EPS cơ bản cũng như EPS pha loãng hoàn toàn.

   

   

  Definition: Fully diluted shares are the total number of common shares of a company that will be outstanding and available to trade on the open market after all possible sources of conversion, such as convertible bonds and employee stock options, are exercised. Fully diluted shares include not only those which are currently issued but also those that could be claimed through conversion. This number of shares is needed for a company’s earnings per share (EPS) calculations because applying fully diluted shares increases the share basis in the calculation while reducing the dollars earned per share of common stock.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Một số loại chứng khoán có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, bao gồm trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên, quyền và chứng quyền.

  Giả sử rằng ABC phát hành 100.000 cổ phiếu quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên để thưởng cho họ vì thành tích công ty tốt. Công ty có số dư trái phiếu chuyển đổi cho phép các trái chủ chuyển đổi chứng khoán của họ thành tổng số 200.000 cổ phiếu phổ thông. ABC cũng có cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đang lưu hành và những cổ phiếu đó cũng có thể được chuyển đổi thành 200.000 cổ phiếu phổ thông.

  Pha loãng hoàn toàn giả định rằng tất cả 500.000 cổ phiếu phổ thông được phát hành thêm, làm tăng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành lên 1,5 triệu. Áp dụng 8 triệu đô la thu nhập cho cổ đông phổ thông, EPS pha loãng hoàn toàn sẽ là (8 triệu đô la / 1,5 triệu cổ phiếu) hoặc 5,33 đô la cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức EPS cơ bản là 8 đô la cho mỗi cổ phiếu.

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Fully Diluted Shares

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán Fully Diluted Shares là gì? (hay Cổ phiếu đầy đủ khi pha loãng nghĩa là gì?) Định nghĩa Fully Diluted Shares là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fully Diluted Shares / Cổ phiếu đầy đủ khi pha loãng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây