Exceptional Item

  Exceptional Item là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Exceptional Item - Definition Exceptional Item - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt đặc biệt mục
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa - Khái niệm

  Exceptional Item là gì?

  Khoản mục ngoại lệ là khoản phí phát sinh bởi một công ty phải được ghi chú riêng trong báo cáo tài chính của mình theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Mặc dù tên gọi, các khoản này được coi là chi phí kinh doanh thông thường nhưng chúng phải được tách biệt để đảm bảo tính rõ ràng của báo cáo tài chính.

  • Exceptional Item là đặc biệt mục.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Exceptional Item nghĩa là đặc biệt mục.

  Một khoản mục bất thường trên bảng cân đối kế toán cho thấy một khoản lãi hay lỗ đáng kể khó có thể lặp lại. Nó không phải là một phần của công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Nó cũng phải là “vật chất.” Có nghĩa là, nó có ảnh hưởng đáng kể đến lãi hay lỗ của công ty trong thời kỳ liên quan. Việc bán một lô đất bất động sản có thể đủ điều kiện.

  Một mặt hàng đặc biệt cũng là một con số lớn có tác động đáng kể đến lãi hay lỗ của công ty, nhưng nó liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Ví dụ, nếu một công ty tiến hành tái cơ cấu lớn, cắt giảm nhân viên và sáp nhập các bộ phận, chi phí của hoạt động đó sẽ được ghi nhận như một khoản mục ngoại lệ.

  Trong cả hai trường hợp, những con số này được báo cáo hợp lý cho cổ đông dưới dạng các mục riêng biệt. Điều này để chúng không thể bị hiểu nhầm là doanh thu hay chi phí của công ty tăng đột biến.

  Trên thực tế, các khoản mục đặc biệt thường xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty trong khi các khoản mục bất thường được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính.

  Definition: An exceptional item is a charge incurred by a company that must be noted separately in its financial report in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Despite the name, such items are considered to be ordinary business charges but they must be separated out for the sake of financial reporting clarity.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, vào đầu năm 2016, một nhà sản xuất động cơ của Anh đã thông báo rằng họ sẽ tính một khoản phí tái cấu trúc đặc biệt từ 75 triệu GBP đến 100 triệu GBP để bù đắp chi phí bù đắp bảng cân đối kế toán thông qua cắt giảm việc làm. Là một khoản phí đặc biệt, khoản phí này không tăng lên mức tiêu chuẩn bất thường nhưng nó được đánh giá là khoản phí đặc biệt nhằm mục đích minh bạch báo cáo tài chính.

  Ngoài chi phí tái cấu trúc, ví dụ về các hạng mục đặc biệt có thể bao gồm chi phí ngừng hoạt động, thanh toán hợp pháp và xử lý tài sản. Việc trang bị lại một cơ sở sản xuất cũng có thể được coi là một mặt hàng đặc biệt.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Exceptional Item

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Exceptional Item là gì? (hay đặc biệt mục nghĩa là gì?) Định nghĩa Exceptional Item là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exceptional Item / đặc biệt mục. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây