Capitalize

  Capitalize là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Capitalize - Definition Capitalize - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt tận dụng
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính

  Định nghĩa - Khái niệm

  Capitalize là gì?

  Để tận dụng vốn là ghi lại chi phí / chi phí trên bảng cân đối với mục đích trì hoãn ghi nhận đầy đủ chi phí. Nhìn chung chi phí vốn hóa có lợi vì các công ty có được tài sản mới với tuổi thọ dài hạn có thể khấu hao các chi phí. Điều này được gọi là quá trình viết hoa.

   

   

  • Capitalize là tận dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Capitalize nghĩa là tận dụng.

  Để tận dụng tài sản là một phần quan trọng của kế toán tài chính hiện đại và cần thiết để điều hành một doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo tài chính có thể bị thao túng, ví dụ: Khi chi phí được sử dụng thay vì vốn hóa. Nếu điều này xảy ra, thu nhập hiện tại sẽ bị thổi phồng với chi phí của các giai đoạn trong tương lai mà theo đó khấu hao thêm sẽ được tính.

   

   

  Definition: To capitalize is to record a cost/expense on the balance sheet for the purposes of delaying full recognition of the expense. In general, capitalizing expenses is beneficial as companies acquiring new assets with long-term lifespans can amortize the costs. This is known as the process of capitalization.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Capitalize

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Báo cáo tài chính Capitalize là gì? (hay tận dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Capitalize là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Capitalize / tận dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây