Attorney-in-Fact

  Attorney-in-Fact là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Attorney-in-Fact - Definition Attorney-in-Fact - Đầu tư Luật & Quy định

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Luật sư trong thực tế
  Chủ đề Đầu tư Luật & Quy định

  Định nghĩa - Khái niệm

  Attorney-in-Fact là gì?

  Một luật sư thực tế là một người được ủy quyền hành động thay mặt cho một người khác, thường là để thực hiện kinh doanh hoặc các giao dịch chính thức khác. Người được đại diện thường chỉ định ai đó là luật sư của họ bằng cách giao quyền ủy quyền.

  Một luật sư trong thực tế không nhất thiết phải là một luật sư. Trên thực tế, luật sư trong thực tế không yêu cầu bất kỳ bằng cấp đặc biệt nào cả. Họ có thể là một thành viên gia đình hoặc bạn thân.

  • Attorney-in-Fact là Luật sư trong thực tế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Luật & Quy định.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Attorney-in-Fact nghĩa là Luật sư trong thực tế.

  Có ba loại quyền hạn của luật sư được cấp cho các luật sư trong thực tế: Chung, hạn chế và đặc biệt. Quyền ủy quyền chung cho phép luật sư trên thực tế không chỉ có quyền tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và ký bất kỳ tài liệu nào thay mặt cho người ủy quyền, mà còn đưa ra quyết định, bao gồm cả quyết định tài chính, thay mặt họ. Trong một quyền hạn hạn của sự phân công luật sư, thực tế luật sư có thể được ủy quyền để thực hiện một số giao dịch nhất định và đưa ra một số quyết định, nhưng không phải là những quyết định khác. Một giấy ủy quyền đặc biệt là hẹp nhất, giới hạn thẩm quyền của luật sư trong thực tế đối với những người được chỉ định trong tài liệu chuyển nhượng giấy ủy quyền.

   

   

  Definition: An attorney-in-fact is a person who is authorized to act on behalf of another person, usually to perform business or other official transactions. The person represented usually designates someone as their attorney-in-fact by assigning power of attorney. An attorney-in-fact is not necessarily a lawyer. In fact, attorneys-in-fact don't require any special qualifications at all. They can be a family member or close friend.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Theo một luật sư hạn chế, luật sư trong thực tế được cấp quyền hạn rộng rãi trong một lĩnh vực nhưng không phải trong các lĩnh vực khác. Ví dụ: Luật sư thực tế có thể được ủy quyền để thực hiện các giao dịch theo sự chỉ đạo của người ủy quyền, nhưng không đưa ra các quyết định kinh doanh hoặc tài chính.

  Nếu một người ủy quyền có nhu cầu rất cụ thể đối với một luật sư, họ có thể chỉ định một luật sư đặc biệt. Ví dụ: Người ủy quyền có thể cấp cho luật sư trên thực tế chỉ có quyền ký các tài liệu liên quan đến việc bán một tài sản cụ thể đang chờ xử lý nếu người ủy quyền sẽ không thể tự làm như vậy.

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Attorney-in-Fact

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Luật & Quy định Attorney-in-Fact là gì? (hay Luật sư trong thực tế nghĩa là gì?) Định nghĩa Attorney-in-Fact là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Attorney-in-Fact / Luật sư trong thực tế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây