Allowance For Doubtful Account

  Allowance For Doubtful Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Doubtful Account - Definition Allowance For Doubtful Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Khoản Nợ Dự Phòng Khó Đòi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Allowance For Doubtful Account là gì?

  Dự phòng cho các tài khoản khó đòi là một tài khoản có tài sản đối lập dựa trên tổng các khoản phải thu được trình bày trên bảng cân đối kế toán để chỉ phản ánh số tiền dự kiến phải trả. Dự phòng cho các khoản khó đòi chỉ là một ước tính về số lượng các khoản phải thu dự kiến không có khả năng thu được. Hành vi thanh toán thực tế của khách hàng có thể khác đáng kể so với ước tính.

  • Allowance For Doubtful Account là Các Khoản Nợ Dự Phòng Khó Đòi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Allowance For Doubtful Account nghĩa là Các Khoản Nợ Dự Phòng Khó Đòi.

  Khoản dự phòng được lập bằng cách ghi nhận chi phí nợ phải thu khó đòi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng kỳ khi báo cáo hoạt động bán liên kết. Chỉ các tổ chức cấp tín dụng cho khách hàng của họ mới sử dụng khoản dự phòng cho các tài khoản đáng ngờ. Bất kể các chính sách và thủ tục của công ty đối với việc thu nợ tín dụng, rủi ro không nhận được thanh toán luôn hiện hữu trong một giao dịch sử dụng tín dụng. Do đó, một công ty phải nhận ra rủi ro này thông qua việc thiết lập tài khoản dự phòng và bù đắp chi phí nợ phải thu khó đòi. Theo nguyên tắc kế toán phù hợp, điều này đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến việc bán hàng được ghi nhận trong cùng kỳ kế toán với doanh thu thu được.

  Do khoản dự phòng cho các khoản khó đòi được lập trong cùng kỳ kế toán với lần bán hàng ban đầu, nên một đơn vị không biết chắc chắn khoản phải thu nào sẽ được thanh toán và khoản nào sẽ vỡ nợ. Do đó, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) quy định rằng khoản dự phòng phải được trích lập trong cùng kỳ kế toán với đợt bán hàng nhưng có thể dựa trên một số liệu dự đoán và ước tính. Khoản dự phòng có thể được cộng dồn qua các kỳ kế toán và có thể được điều chỉnh dựa trên số dư trong tài khoản. Có hai phương pháp cơ bản để ước tính số tiền phải thu mà các khoản phải thu dự kiến ​​không thu được.

  Definition: An allowance for doubtful accounts is a contra-asset account that nets against the total receivables presented on the balance sheet to reflect only the amounts expected to be paid. The allowance for doubtful accounts is only an estimate of the amount of accounts receivable which are expected to not be collectible. The actual payment behavior of customers may differ substantially from the estimate.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, dựa trên kinh nghiệm trước đây, một công ty có thể mong đợi rằng 3% doanh thu thuần là không thể thu được. Nếu tổng doanh thu thuần trong kỳ là 100.000 đô la, công ty sẽ trích lập dự phòng cho các tài khoản khó đòi là 3.000 đô la đồng thời báo cáo 3.000 đô la chi phí nợ khó đòi. Nếu kỳ kế toán sau dẫn đến doanh thu thuần là 80.000 đô la, thì sẽ có thêm 2.400 đô la trong khoản dự phòng cho các tài khoản khó đòi và 2.400 đô la được ghi nhận vào chi phí nợ khó đòi trong kỳ thứ hai. Số dư tổng hợp trong khoản dự phòng cho các tài khoản đáng ngờ sau hai giai đoạn này là $ 5,400.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Allowance For Doubtful Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Allowance For Doubtful Account là gì? (hay Các Khoản Nợ Dự Phòng Khó Đòi nghĩa là gì?) Định nghĩa Allowance For Doubtful Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Doubtful Account / Các Khoản Nợ Dự Phòng Khó Đòi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây