Accommodation Paper

  Accommodation Paper là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accommodation Paper - Definition Accommodation Paper - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hồ Sơ Tín Dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accommodation Paper là gì?

  Giấy lưu trú là một công cụ chuyển nhượng và một loại thương phiếu, được ký bởi một bên như một sự ủng hộ cho một bên khác. Người ký công cụ là bên lưu trú và người có lợi cho công cụ được ký là bên có chỗ ở.

  • Accommodation Paper là Hồ Sơ Tín Dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accommodation Paper nghĩa là Hồ Sơ Tín Dụng.

  Bên lưu trú ký vào công cụ mà không nhận được bất kỳ sự cân nhắc nào. Bên lưu trú đóng vai trò là người bảo lãnh cho bên được lưu trú, người vẫn chịu trách nhiệm chính. Nó có mục đích cho phép bên được cung cấp dịch vụ nhận tiền hay tín dụng. Giấy chứng nhận chỗ ở đảm bảo rằng số tiền đã cho mượn sẽ được bên lưu trú hoàn trả vào ngày quy định trong thương phiếu nếu bên cho thuê không hoàn trả.

  Giấy thuê chỗ ở cũng được gọi là “Hóa đơn chỗ ở” hay “Giấy lưu trú”

  Definition: Accommodation Paper is a negotiable instrument and a type of commercial paper, signed by one party as a favor to another party. Person who signs the instrument is the accommodation party and person in whose favor the instrument is signed is the accommodated party.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accommodation Paper

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accommodation Paper là gì? (hay Hồ Sơ Tín Dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Accommodation Paper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accommodation Paper / Hồ Sơ Tín Dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây