Zero-One Integer Programming

  Zero-One Integer Programming là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Zero-One Integer Programming - Definition Zero-One Integer Programming - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quy Hoạch Nguyên 0-1
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Zero-One Integer Programming là gì?

  Zero-One Integer Programming là một phương pháp phân tích gồm một loạt các tiên đề mà kết quả là "có" (1) và "không" (0). Trong lĩnh vực tài chính, cách lập trình như vậy thường được sử dụng để cung cấp câu trả lời cho vấn đề phân bổ vốn, cũng như để tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, sản xuất, vận chuyển hay các vấn đề khác.
  • Zero-One Integer Programming là Quy Hoạch Nguyên 0-1.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Zero-One Integer Programming nghĩa là Quy Hoạch Nguyên 0-1.
  Mặc dù có vẻ đơn giản nhưng việc sử dụng thang 0-1 có thể rất có tác dụng. Thang 0-1 cũng giúp xác định những sai sót, không hiệu quả bằng cách cung cấp một khuôn mẫu (phương pháp) tuyến tính để giải quyết vấn đề.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero-One Integer Programming

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Zero-One Integer Programming là gì? (hay Quy Hoạch Nguyên 0-1 nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero-One Integer Programming là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero-One Integer Programming / Quy Hoạch Nguyên 0-1. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây