Zero-Balance Account

  Zero-Balance Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Zero-Balance Account - Definition Zero-Balance Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Khoản Đã Kết Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Zero-Balance Account là gì?

  Tài khoản sec được các công ty sử dụng để tăng tốc thu các quỹ từ các công ty con, hoặc kiểm soát các quỹ chi tiêu để trả cho các nhà tín dụng thương mại. Trong tài khoản thu số dư zero, thì số dư đã thu được chuyển bằng chi phiếu chuyển tiền gởi hoặc nợ của trung tâm thanh toán bù trừ tự động, từ những tài khoản công ty con vào một tài khoản tập trung trung tâm, làm cho tài khoản thu có số dư zero vào cuối mỗi ngày làm việc. Tài khoản tập trung số dư zero thường được các công ty sử dụng khi muốn kiểm soát tập trung số thu tiền mặt. Trong tài khoản chi số dư zero, các quỹ doanh nghiệp được chuyển ra khỏi tài khoản trung tâm đến tài khoản công ty con để thanh toán cho đối tác giao dịch. Tiền trang trải cho khoản thanh toán được chuyển từ một tài khoản kiểm soát mỗi khi thực hiện thanh toán từ tài khoản số dư zero. Tài khoản chi tiêu số dư zero thường được các công ty sử dụng khi muốn kiểm soát tiền mặt tập trung, nhưng phân tán trong chi tiêu các quỹ.
  • Zero-Balance Account là Tài Khoản Đã Kết Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero-Balance Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Zero-Balance Account là gì? (hay Tài Khoản Đã Kết Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero-Balance Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero-Balance Account / Tài Khoản Đã Kết Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây