Z-Test

  Z-Test là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Z-Test - Definition Z-Test - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm Định Z
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Z-Test là gì?

  Z-Test là một kiểm định thống kê được dùng để xác định xem liệu hai số bình quân của hai tổng thể có khác nhau khi biết phương sai và kích thước mẫu đủ lớn. Để kiểm định này được thực hiện một cách chính xác, giả định đưa ra là có phân phối chuẩn và những sai số như độ lệch chuẩn là đo đạc được. 
  • Z-Test là Kiểm Định Z.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Z-Test nghĩa là Kiểm Định Z.
  Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể (one-sample t test), kiểm định giá trị trung bình của 2 tổng thể (two-sample t test), kiểm định trung bình của hai mẫu phụ thuộc hay mẫu phân phối từng cặp (paired sample t test), ước lượng hợp lý cực đại (maximum-likelihood estimate) là những dẫn chứng về các kiểm định có thể được tiến hành như kiểm định Z. Kiểm định Z có liên quan chặt chẽ đến kiểm định T, nhưng kiểm định T hiệu quả nhất khi mẫu kiểm nghiệm nhỏ. Ngoài ra, độ lệch chuẩn trong kiểm định T chưa được xác định, trong khi kiểm định Z giả định rằng độ lệch chuẩn đã biết. Nếu độ lệch chuẩn của tổng thể chưa được xác định thì phải giả định rằng phương sai của mẫu chính là phương sai của tổng thể.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Z-Test

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Z-Test là gì? (hay Kiểm Định Z nghĩa là gì?) Định nghĩa Z-Test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Z-Test / Kiểm Định Z. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây