Yield Curve

  Yield Curve là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Yield Curve - Definition Yield Curve - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khúc Tuyến Sinh Lợi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Yield Curve là gì?

  Đồ thị mô tả lợi suất so sánh của các chứng khoán trong một loại cụ thể, như chứng khoán Kho bạc, theo kỳ đáo hạn. Bằng cách mô tả lợi suất thị trường trên trục đứng và kỳ đáo hạn trên trục ngang, so sánh lợi suất giữa những công cụ ngắn hạn và những công cụ dài hạn sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Đường cong lợi suất cho chứng khoán Kho bạc Mỹ, so sánh các chứng khoán có kỳ đáo hạn từ 3 tháng đến 30 năm, là điểm chuẩn để so sánh lợi suất của những khoản đầu tư thu nhập cố định khác. Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu được bảo đảm bằng cầm cố, và trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, được mô tả theo các khoản chên lệch lợi suất so chứng khoán Kho bạc, tính bằng số điểm cơ bản (basic points).
  • Yield Curve là Khúc Tuyến Sinh Lợi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Yield Curve

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Yield Curve là gì? (hay Khúc Tuyến Sinh Lợi nghĩa là gì?) Định nghĩa Yield Curve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yield Curve / Khúc Tuyến Sinh Lợi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây