Without Recourse

  Without Recourse là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Without Recourse - Definition Without Recourse - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Miễn Truy Đòi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Without Recourse là gì?

  Chung: cụm từ này có nghĩa rằng rủi ro tín dụng hoặc rủi ro không thanh toán, được chấp nhận bởi bên mua thay vì bên bán của một giấy nợ, hoặc người nắm giữ công cụ khả nhượng. Trong luật công cụ khả nhượng, người chứng nhận chi phiếu hoặc hối phiếu không thể chịu trách nhiệm thanh toán cho người nắm giữ tiếp theo, trong trường hợp người chi trả hoặc người phát hối phiếu (maker or drawer) không trả, nếu sự chứng nhận chứa cụm từ "miễn truy đòi". Sự chứng nhận này là sự chứng nhận đủ điều kiện theo Điều 3 của Luật Thương mại Thống nhất.
  • Without Recourse là Miễn Truy Đòi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Without Recourse

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Without Recourse là gì? (hay Miễn Truy Đòi nghĩa là gì?) Định nghĩa Without Recourse là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Without Recourse / Miễn Truy Đòi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây