Voting Trust Certificate

  Voting Trust Certificate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Voting Trust Certificate - Definition Voting Trust Certificate - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chứng Chỉ Ủy Thác Bỏ Phiếu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Voting Trust Certificate là gì?

  Biên nhận được phát hành cho cổ đông của một công ty giao quyền bỏ phiếu vào tay một vày cá nhân, người được biết đến như những người nhận ủy thác có quyền bỏ phiếu. Cổ đông sử hữu cổ phiếu thường sẽ trao đổi cổ phiếu của họ lấy các chứng chỉ ủy thác bỏ phiếu, giao cho họ quyền sở hữu và vốn cổ phần như trước đây, nhưng từ bỏ quyền bỏ phiếu đối với những cổ phần của họ trong thời kỳ ủy thác bỏ phiếu vẫn còn hiệu lực. Một ủy thác bỏ phiếu là một ủy thác có đời sống giới hạn, thường hết hạn sau năm năm, nhưng có thể được mở rộng vô hạn bằng thỏa thuận tương hỗ của các cổ đông và những người nhận tín thác.
  • Voting Trust Certificate là Chứng Chỉ Ủy Thác Bỏ Phiếu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Voting Trust Certificate

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Voting Trust Certificate là gì? (hay Chứng Chỉ Ủy Thác Bỏ Phiếu nghĩa là gì?) Định nghĩa Voting Trust Certificate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Voting Trust Certificate / Chứng Chỉ Ủy Thác Bỏ Phiếu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây