Valuation Reserve

  Valuation Reserve là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Valuation Reserve - Definition Valuation Reserve - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dự Trữ Giá Trị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Valuation Reserve là gì?

  Tài khoản đặc biệt được lập để bù trừ những thay đổi trong một hoặc nhiều tài khoản, ví dụ, khấu hao lũy tích từ tài sản cố định hoặc cổ tức phải trả. Khi một ngân hàng tin rằng một khoản cho vay là không thể thu hồi, thì ngân hàng đó để dành một phần lợi nhuận thu được, tương đương giá trị với khoản chênh lệch ước tính giữa khoản vay đó, và giá trị thị trường của khoản cho vay khó đòi trong tài khoản đặc biệt để dự trữ lỗ khoản cho vay.
  • Valuation Reserve là Dự Trữ Giá Trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Valuation Reserve

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Valuation Reserve là gì? (hay Dự Trữ Giá Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Valuation Reserve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Valuation Reserve / Dự Trữ Giá Trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây