Utility Function

  Utility Function là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Utility Function - Definition Utility Function - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàm Hữu Dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Utility Function là gì?

  Hàm hữu dụng biểu thị mối quan hệ hữu dụng cuả một đơn vị tiền tệ kiếm thêm với mức độ rủi ro của khoản đầu tư  và mức ngại rủi ro của một cá nhân nhà đầu tư.

  • Utility Function là Hàm Hữu Dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức - Cách tính

  Hàm hữu dụng được thể hiện qua công thức:

                                                                   U= E(r)-0.5A*Y2

  Trong đó

  • U: Giá trị hữu dụng.
  • A: Chỉ số biểu thị mức độ ngại rủi ro của nhà đầu tư.
  • Hằng số 0.5 là số quy ước theo thống kê diễn tả mối quan hệ giữa lợi suất ước tính bình quân E(r) và độ lệch chuẩn của giá trị bình quân đó.
  • E(r): Lợi suất ước tính bình quân của danh mục đầu tư.
  • Y: Độ lệch chuẩn của lợi suất ước tính.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Utility Function nghĩa là Hàm Hữu Dụng.

  Hàm hữu dụng cho thấy giá trị hữu dụng tỷ lệ thuận với lợi suất ước tính, tỷ lệ nghịch với mức ngại rủi ro của từng nhà đầu tư và độ rủi ro của khoản đầu tư đó. Thông thường, các nhà đầu tư khi xem xét các khoản đầu tư khác nhau (có các cặp lợi nhuân ước tính-Mức độ rủi ro khác nhau) sẽ chọn cho mình danh mục đầu tư nào đem lại cho họ mức độ hữu dụng là lớn nhất, nghĩa là có cặp lợi nhuận ước tính-Mức độ rủi ro tốt nhất.

  Nếu đầu tư vào danh mục phi rủi ro thì giá trị hữu dụng của danh mục đó sẽ đúng bằng lợi nhuận ước tính.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, nhà đầu tư X lựa chọn giữa danh mục có rủi ro với tỉ suất lợi nhuận ước tính E (r)=23% và độ lệch chuẩn Y= 33,3% so với tín phiếu Kho bạc Nhà nước có mức lãi giả thiết 5,5%, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro A=3. Chúng ta thấy rằng mức đền bù rủi ro viết tắt là RS là: RS=23-5,5=17.5%, đây là mức khá cao.

  Ta có giá trị hữu dụng của danh mục:

  (U) =23%-0,5x3x(33,3%)2=5%.

  Con số 5% lại thấp hơn so với lãi suất tín phiếu Kho bạc Nhà nước (5,5% theo giả thiết). Vậy về lý thuyết, nhà đầu tư sẽ mua tín phiếu thay vì lựa chọn danh mục trên. Mức đền bù rủi ro cho danh mục này với A=3 là 0,5AY2=18%.

  Nhưng nếu nhà đầu tư X có mức ngại rủi ro A=2 thì ta có 0,5AY2=12%, khi đó U=22%-12%=10%, cao hơn lãi suất trái phiếu không rủi ro. Vậy với A=2 thì có thể chấp nhận danh mục này.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Utility Function

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Utility Function là gì? (hay Hàm Hữu Dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Utility Function là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Utility Function / Hàm Hữu Dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây