Uniform Bank Performance Report

  Uniform Bank Performance Report là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Bank Performance Report - Definition Uniform Bank Performance Report - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo Cáo Thống Nhất Về Thành Quả Ngân Hàng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Uniform Bank Performance Report là gì?

  Cuộc khảo sát phân tích được chuẩn bị bởi Hội đồng Kiểm định các định chế tài chính liên bang, dựa trên các báo cáo theo yêu cầu hàng quý. Báo cáo này được sử dụng bởi giới quản lý ngân hàng như công cụ tự phân tích. Nó nhấn mạnh các khuynh hướng trong khả năng sinh lợi, chất lượng tài sản, khả năng thanh khoản và quản lý tài sản. Báo cáo sử dụng các tỉ số tài chính, để thể hiện tác động của các quyết định quản lý và tình hình kinh tế thay đổi trên bảng cân đối kế toán và lợi nhuận của ngân hàng, cũng như khả năng ngân hàng trang trải các khoản lỗ bằng lợi nhuận trong tương lai, chất lượng tài sản, tình hình danh mục cho vay, và sự thích hợp khi chuyển sang dự trữ thua lỗ khoản cho vay để trả nợ xấu dự kiến. Số liệu được thu thập qua một cuộc khảo sát của các ngân hàng thương mại và chia sẻ với các ngân hàng tham gia, mặc dù nó không được công bố.
  • Uniform Bank Performance Report là Báo Cáo Thống Nhất Về Thành Quả Ngân Hàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Uniform Bank Performance Report

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Uniform Bank Performance Report là gì? (hay Báo Cáo Thống Nhất Về Thành Quả Ngân Hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Uniform Bank Performance Report là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Bank Performance Report / Báo Cáo Thống Nhất Về Thành Quả Ngân Hàng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây