Unearned Discount

  Unearned Discount là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Unearned Discount - Definition Unearned Discount - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chiết Khấu Chưa Thu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Unearned Discount là gì?

  Chi phí tài chính nhận được khi một khoản cho vay được thực hiện và công nhận như thu nhập vào thời điểm sau này. Chi phí tài chính trong tín phiếu có chiết khấu được khấu trừ vào khoản vay hoặc số tiền thực tế giao cho người vay. Về phương diện kế toán, chiết khấu chưa thu là khoản nợ phải trả trên sổ sách của bên cho vay cho đến khi khoản vay đáo hạn. Trong kế toán dồn tích thì tiền lãi hoãn lại là thu nhập chưa thực nhận, và được khấu trừ vào khoản vay gộp kết chuyển trên sổ sách của ngân hàng để phóng đại lợi nhuận.
  • Unearned Discount là Chiết Khấu Chưa Thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Unearned Discount

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Unearned Discount là gì? (hay Chiết Khấu Chưa Thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Unearned Discount là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unearned Discount / Chiết Khấu Chưa Thu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây