Truth In Lending Act

  Truth In Lending Act là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Truth In Lending Act - Definition Truth In Lending Act - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo Luật Trung Thực Trong Cho Vay
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Truth In Lending Act là gì?

  Đạo luật được Quốc hội thông qua vào năm 1969 đói hỏi bên cho vay công khai những điều khoản then chốt trong mở rộng tín dụng. Đạo luật này, một phần của Đạo luật Bảo vệ Tín dụng khách hàng, yêu cầu bên bán công khai phương pháp tính phí tài chính, những điều kiện có thể tính phí tài chính, và chi phí tài chính thể hiện như lãi suất phần trăm hàng năm. Những điều khoản tín dụng phải được công khai rõ ràng và dễ thấy trong bên đơn tín dụng của khách hàng. Đạo luật này cũng yêu cầu người vay ký vào thỏa thuận tín dụng, cung cấp cho bên cho vay quyền lợi đảm bảo trong nhà ở của bên vay, có quyền bãi bỏ hợp đồng trong vòng ba ngày làm việc. Điều này được biết đến như là quyền bãi bỏ của bên vay. Đạo luật Trung thực trong cho vay, đạo luật bảo vệ khách hàng sớm nhất của liên bang, đã được điều chỉnh một vài lần, và được sử dụng bởi một số tiểu bang, có luật tiểu bang chứa những điều khoản bảo vệ khách hàng tương tự.
  • Truth In Lending Act là Đạo Luật Trung Thực Trong Cho Vay.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Truth In Lending Act

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Truth In Lending Act là gì? (hay Đạo Luật Trung Thực Trong Cho Vay nghĩa là gì?) Định nghĩa Truth In Lending Act là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Truth In Lending Act / Đạo Luật Trung Thực Trong Cho Vay. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây