Trust Fund

  Trust Fund là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trust Fund - Definition Trust Fund - Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quỹ tín thác
  Chủ đề Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản

  Định nghĩa - Khái niệm

  Trust Fund là gì?

  Quỹ tín thác là một công cụ lập kế hoạch bất động sản thiết lập một pháp nhân để nắm giữ tài sản hoặc quản lý tài sản cho một người hoặc tổ chức, được quản lý bởi một ủy thác là một bên thứ ba trung lập. Các quỹ tín thác có thể nắm giữ nhiều loại tài sản như: tiền, bất động sản, cổ phiếu và trái phiếu, một doanh nghiệp hoặc kết hợp nhiều loại tài sản hay tài sản khác nhau. Tín thác có thể được hình thành dưới nhiều hình thức và quy định.

  • Trust Fund là Quỹ tín thác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Trust Fund nghĩa là Quỹ tín thác.

  Quỹ tín thác thiết lập một mối quan hệ trong đó một người ủy thác được chỉ định, hoặc người được ủy thác, hành động vì lợi ích duy nhất của người cấp. Một tín thác được tạo ra cho một người thụ hưởng nhận được lợi ích, chẳng hạn như tài sản và thu nhập, từ ủy thác. Quỹ có thể chứa gần như bất kỳ tài sản nào có thể tưởng tượng được, chẳng hạn như tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản hoặc các loại tài sản tài chính khác. Một người được ủy thác duy nhất – đây có thể là một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như ngân hàng ủy thác, quản lý quỹ theo cách thức theo quy định của quỹ ủy thác.

  Definition: A trust fund is an estate planning tool that establishes a legal entity to hold property or assets for a person or organization, managed by a trustee who is a neutral third party. Trust funds can hold a variety of assets such as money, real property, stocks and bonds, a business, or a combination of many different types of properties or assets. Trusts can be formed under a variety of forms and stipulations.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Trust Fund

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản Trust Fund là gì? (hay Quỹ tín thác nghĩa là gì?) Định nghĩa Trust Fund là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trust Fund / Quỹ tín thác. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây