True Lease

  True Lease là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng True Lease - Definition True Lease - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hợp Đồng Thuê Mua Thực
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  True Lease là gì?

  Hợp đồng thuê mua đáp ứng các kiểm định của Bộ Thuế thu nhập nội địa và kế toán cho phép bên cho thuê được lợi ích về thuế của chủ sở hữu. Bên cho thuê được phép khấu hao tài sản theo thời gian sử dụng và quyền hưởng miễn trừ thuế; bên thuê có thể khấu trừ khoản thanh toán của hợp đồng thuê như chi phí vốn vào thuế thu nhập bình thường. Một hợp đồng thuê đủ điều kiện hưởng lợi về thuế thường, là hợp đồng thuê bằng đòn bẩy nợ hàng năm, ví dụ, một hợp đồng thuê mua thiết bị vốn cho một hãng hàng không hoặc một nhà sản xuất. Cồn được biết đến như hợp đồng thuê mua định hướng thuế.
  • True Lease là Hợp Đồng Thuê Mua Thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan True Lease

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế True Lease là gì? (hay Hợp Đồng Thuê Mua Thực nghĩa là gì?) Định nghĩa True Lease là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng True Lease / Hợp Đồng Thuê Mua Thực. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây