Trend Analysis

  Trend Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trend Analysis - Definition Trend Analysis - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân Tích Khuynh Hướng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Trend Analysis là gì?

  Trong phân tích tín dụng, việc kiểm tra chi tiết các tỷ số tài chính và dòng tiền mặt của công ty trong một số kỳ kế toán, để xác định những thay đổi trong tình hình tài chính của bên vay. Phân tích khuynh hướng là phần then chốt của bảo lãnh tín dụng và là công cụ cần thiết và hữu ích trong việc xác định sức manh tài chính của bên vay đang được cải thiện hay suy giảm. Những hệ số then chốt được kiểm tra bao gồm tỷ lệ vòng quay (chuyển đổi hàng tồn kho và những khoản phải thu thành tiền mặt) và hệ số tài sản nhanh hoặc tỉ số thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn).
  • Trend Analysis là Phân Tích Khuynh Hướng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Trend Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Trend Analysis là gì? (hay Phân Tích Khuynh Hướng nghĩa là gì?) Định nghĩa Trend Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trend Analysis / Phân Tích Khuynh Hướng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây