Tests Of Control

  Tests Of Control là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tests Of Control - Definition Tests Of Control - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Thử Nghiệm Kiểm Soát
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Tests Of Control là gì?

  Các thử nghiệm kiểm soát là những hoạt động được thực hiện bởi kiểm toán viên trong suốt giai đoạn thử nghiệm kiểm soát nhằm thu thập các bằng chứng đối với tính hữu hiệu hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.Các nhà quản lý ngụ ý xác nhận rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của họ thì hiệu quả cả về mặt thiết kế lẫn vận hành. Nếu kiểm soát là hiệu quả, sau đó kiểm toán viên có thể lập kế hoạch kiểm toán dựa trên sự tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị và do đó sẽ giảm được thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán. Sở dĩ có được điều này là bởi vì, xét trên một số mặt nào đó, thì mục tiêu của một cuộc kiểm toán cũng tương tự với các mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Mục tiêu đầu tiên của kiểm toán báo cáo tài chính là nhằm thu thập các bằng chứng liên quan đến việc liệu rằng khoản mục cân đối và các giao dịch có được hoàn tất một cách xác đáng, hiện hữu và chính xác hay không? Điều này cũng rất giống với mục tiêu đầu tiên của hệ thống kiểm soát nội bộ - để cung cấp cho nhà quản lý sự đảm bảo rằng các khoản mục cân đối và các giao dịch được hoàn tất, hiện hữu và chính xác. Do đó, nếu kiểm soát nội bộ là hiệu quả, kiểm toán viên có thể lập kế hoạch kiểm toán dựa trên sự tin tưởng vào kiểm soát nội bộ và sẽ giảm được số lượng bằng chứng mà nếu không thì họ sẽ phải thu thập các bằng chứng đối với tính hoàn tất, tính hiện hữu và tính chính xác của các khoản mục cân đối và các lớp giao dịch.Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thu thập bằng chứng liên quan đến tính hiệu quả của việc thiết kế hệ thống kiểm soát và quyết định xem thủ tục kiểm soát nào mà họ dự định là có thể tin tưởng. Trong giai đoạn thử nghiệm kiểm soát, kiểm toán viên thu thập bằng chứng đối với tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nhờ vào việc kiểm soát viên đã dự kiến tin tưởng. Các hoạt động mà kiểm toán viên giao cho ai đó làm nhằm thu thập các bằng chứng này được quy chung vào là các thử nghiệm kiểm soátCác thử nghiệm kiểm soát bao gồm quan sát các thủ tục kiểm soát nội bộ đang diễn ra trong đơn vị, kiểm tra các bằng chứng mà thủ tục kiểm soát  đã được thực hiện (hoặc đã thực hiện ở một thời điểm thích hợp) và phỏng vấn một số nhân viên có liên quan về việc các thủ tục kiểm soát đã được thực hiện ra sao và thực hiện khi nào?
  • Tests Of Control là Các Thử Nghiệm Kiểm Soát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tests Of Control

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Tests Of Control là gì? (hay Các Thử Nghiệm Kiểm Soát nghĩa là gì?) Định nghĩa Tests Of Control là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tests Of Control / Các Thử Nghiệm Kiểm Soát. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây