Temporary Loan

  Temporary Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Temporary Loan - Definition Temporary Loan - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Cho Vay Tạm Thời
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Temporary Loan là gì?

  Khoản cho vay vốn lưu động ngắn hạn để cung cấp tài chính cho hàng tồn kho hoặc các khoản phải thu của một công ty. Những khoản vay này thường có thời hạn dưới một năm và được chứng minh bằng phiếu nợ hoặc một chứng nhận đảm bảo được lập bởi nguời vay. Khoản vay tạm thời có thể không được bảo đảm hoặc được bảo đảm bởi một quyền nắm giữ tài sản của công ty. Tài sản lưu động có được qua cung cấp tài chính tạm thời thực sự được chuyển thành tiền mặt thông qua chu kỳ thương mại của công ty, khi nó bán hàng tồn kho để lấy tiền mặt hoặc thu các khoản phải thu.
  • Temporary Loan là Khoản Cho Vay Tạm Thời.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Temporary Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Temporary Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Tạm Thời nghĩa là gì?) Định nghĩa Temporary Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Temporary Loan / Khoản Cho Vay Tạm Thời. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây